Forfatterarkiv: Gretel

Udflugten 2016

I forbindelse med den nylig afholdte byfest havde Bylauget stillet

en kasse op, hvor man kunne komme med forslag til hvor udflugten

2016 evt. kan gå hen. Der er trukket lod blandt de indkomne forslag

og vinderen blev: Klaus Iskov. Stort tillykke til ham og præmien er på

vej. Gruppen som planlægger turen i 2016 arbejder videre med

forslagene.

Tusind tak for jer in-put og opbakning.

PBV

Gretel

Husk at tilmelde jer til vores Udflugts tur til Hamborg den 2. Maj 2015.

Der er kun 8 pladser tilbage.

Sidste tilmelding er den 24. April 2015

Tilmeld jer til Bente Thomsen (27 52 82 01) eller Gretel Jørgensen (61 66 80 55)

Børnefesten 2011

Fredag den 26. August 2011 blev der afholdt børnefest for anden gang i forbindelse med vores årlige ringridning / byfest i Elstrup.

20 børn var tilmeldt og da festen startede kl. 18.00 var de alle mødt frem. De startede med at spise lasagne m. flute og sodavand.

Kl. 18.30 kom Ballon klovnen Finn. Finn kunne lave de flotteste ting med ballonerne. Blomster – Babyer – Sværd – Æbler m. karameller – Hunde o.s.v. Alle børnene fik en ballon skulptur af Finn. Det var en stor succes.

Herefter gik børnene igang med at lave tegninger på store plakater, som skulle bruges til udsmykningen af teltet til festen lørdag aften.

Ideen var kommet fra Byfest komiteen. Alle børn gik op i opgaven med liv og sjæl, som det også fremgår af billederne.

Hoppeborgen var pustet op og den blev som altid flittigt brugt.

Aftenen sluttede med en is og en pose “bom”.

Stor tak til alle de deltagende børn og til forældrene for lån af børnene. Tak til byfest komiteen for lån af telt og for de sponsorede sodavand. Sidst men ikke mindst tak til alle for jeres hjælp – ingen nævnt – ingen glemt.

PBV / Gretel D. Jørgensen

Bestyrelsesmøde den 26. April 2010

Mødet blev afholdt hos Claus Hansen

Deltagere: Vita, Jette, Bente, Ejner, Gine, Claus, Gretel
Afbud: Annelene

Dagsorden:

 1. Kommentarer til sidste referat
  Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt uden bemærkninger
 2. Regnskab:
  Tilskud fra kommunen er kommet
 3. Opfølgning på gamle sager:
  3.1 Tur for de ældre. Der sendes ansøgninger til Egen Forsamlings hus’ Kulturfond – Elstrup Byfest – Mads Clausens fonden samt Sønderborg Kommunes Udviklingspulje  om økonomiske støtte.
  3.2 Udsigtsbænk. Gine tager kontakt til Sønderborg Kommune for at undersøge om vi bare kan sætte sådan en bænk op eller om der skal søge om tilladelse hertil.
  3.3 Infostandere. Beskrivelse samt budget er sendt til kommunen. Afventer deres svar herpå.
  3.4 Skulptur. Uge 18 / 19 bestilles fundament til skulpturen. Så det skulle snart være muligt at komme videre med dette.
  3.5 Sti-tur. Jette Andersen vender lige projektet med jagtforeningen for at høre deres mening om det.
  3.6 Landsbyafgrænsninger / Den nye kommuneplan. Der er mulighed for at lave indsigelser til den nye kommuneplan inden den 19. Maj 2010
  3.7 Møllen. Bestyrelsen har lavet et støttebrev til Ernst Linow, Elstrup Mølle. Han har søgt midler hos LAG
  3.8 Legeplads. Ansøgning om tilskud til den nye legeplads er sendt til Sønderborg Kommunes Udviklingspulje den 1. Maj 2010.
  Mette Iversen og Carsten Iversen er tovholder på projektet.
 4. Nye sager:
  4.1
  Der kom ikke nogen nye sager på vores rulleplan. Ansøgninger til projekt vedr. turen for de ældre samt legepladsen blev sendt til Sønderborg Kommunes Udviklingspulje.
  4.2 Ejner Andersen gennemgik de nye tiltag der er lavet med Infoland.
 5. Evt.:
  5.1
  Da de projekter som bestyrelsen arbejder med er meget tunge og langsommelige og vi gerne vil være mere synlige har vi planlagt et arrangement for beboerne i Elstrup / Elstrupskov den 18. Juni 2010.  Nærmere information følger.
  5.2 Der blev orienteret om mødet afholdt i Landdistriktsudvalget den 25. Februar 2010. Referatet kan også læses på  højre side af vores hjemmeside.
  5.3 Claus Hansen og Gretel Jørgensen har deltaget i et arrangement “Bliv synlig i medierne”
  5.4 Har talt med Anders om at få tegnet logoet op.
 6. Ny mødedato:
  Næste møde er den 7. Juni 2010 hos Vita Kock

PBV / Gretel

Forslag til Kommuneplan 2009-2021 for Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune vedtog den 17. December 2009 forslag til Kommuneplan 2009-2021 for Sønderborg Kommune. Forslaget kan hentes på Kommuneplan 2009-2021.

Der ligger også en papirudgave hos Claus Hansen, Elstrup Overby 16 og en hos Gretel D. Jørgensen, Skadebjergvej 3.

Der afholdes borgermøde omkring kommuneplanen på flg. tidspunkter og steder:

 • Mandag den 12. April 2010 / kl. 19-21 / Sydalshallen i Tandslet
 • Onsdag den 14. April 2010 / kl. 19-21 /Nørherredhus i Nordborg
 • Torsdag den 15. April 2010 / kl. 19-21 / Comwell i Sønderborg
 • Tirsdag den 27. April 2010 / kl. 19 – 21 /Gråsten Landbrugskole.

Med venlig hilsen
Gretel D. Jørgensen

Spar på strømmen fest

Tak til alle som bakkede op om arrangement ” Spar på strømmen festen”

Nu må vi håbe at vi har været med til at gøre en forskel og at Sønderborg Kommune vinder konkurrance.

Bestyrelsen for Elstrup / Elstrupskovs Landsbylaug