Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelse

Formand:
Gretel D. Jørgensen
Tlf.: 74 45 80 55
Mail: gretelhjj

Kasserer:
Bente Thomsen
Tlf.: 74 45 82 01
Mail: bente-henning

Vita Kock
Tlf.: 74 45 80 89
Mail: Torben-Kock

Bestyrelsesmedlemmer:
Jette Andersen
Tlf.: 74 45 96 69
Mail: c-a

Klaus Iskov
Tlf.: 27 58 05 38
Mail: iskov

Carsten Andersen
Tlf.: 74 45 95 90
Mail: ina.elstrupcity

Maja Olsen
Tlf.: 28 69 49 01
Mail: Maja

1. Supplant:
Herdis Lorenzen
Tlf.: 40 83 98 08
Mail: herdis

2. Supplant:
Bjarne Petersen
Tlf.: 74 45 86 10
Mail: bjarnep

1. Bilagskontrollant:
Ejner Kobberø Andersen
Tlf.: 21 26 61 48
Mail: ejner.a

2. Bilagskontrollant:
Per Hansen
Tlf.: 74 42 09 18
Mail: elstrup17

Suppleant for bilags kontrollanterne:
Står åben