Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Elstrup Mølles Venner

Foreningen “Elstrup Mølles Venner” er en forening der ønsker at fremme bevaringen af Elstrup Mølle, herunder istandsættelse og vedligeholdelse.

Endvidere er formålet at fremme interessen for møllen. Dette vil ske igennem arrangementer, som blandt andet Dansk Mølledag, ”Jul i møllen”, m.m.

Enhver interesseret kan optages som medlem ved at betale et kontingent, hvis størrelse er fastsat på foreningens generalforsamling.

Kontingentindtægterne anvendes til møllens vedligeholdelse, drift og administration.

Tilvejebringelse af økonomiske midler vil ske igennem indbetaling af kontingent, tilskud, gaver, arv, bidrag fra det offentlige, private fonde, virksomheder, organisationer, indtægter fra arrangementer, privatpersoner samt gennem frivilliges arbejdsindsats.

Dit medlemskab har stor værdi !

Det totale restaureringsbudget er beregnet til ca. 13 Mio Kr. Kulturstyrelsen fik udarbejdet dette projekt af arkitektfirmaet J. Toft Jessen, Haderslev.

Der blev sendt ansøgninger til bl.a. RealDania, som er en af de meget store Fonde der støtter netop bygninger. Desværre kom der afslag. En begrundelse var at det bør bedre synliggøres at der er stor lokal opbakning og derfor er foreningen Elstrup Mølles Venner blevet etableret.

Foreningen skal bl.a. tilse og vedligeholde møllen efter restaureringen, da den ellers igen hurtigt vil forfalde, hvilket støttende fondene altid ønsker sig sikkerhed for ikke sker.

Dit medlemskab har derfor stor betydning for Møllens bevarelse men også for foreningens fremtidige arbejde.

Hvis du ikke allerede er medlem, men ønsker at blive det kan du kontakte en af bestyrelses medlemmerne, alternativt, kan du indbetale 50 Kr. på netbank:

Nordea reg. nr 2720  konto  0727381880

Husk at angive navn og adresse ved indbetalingen.

Ønsker du at donere et større beløb til møllen, kan dette også indbetales på ovennævnte konto, men du kunne give et medlemskab til en ven eller familiemedlem.

Foreningens bestyrelse:

Formand:
Carsten Andersen, tlf. 29876620

Kasserer:
Risa Andersen, tlf. 27813484

Sekretær:
Ejner Andersen, tlf. 21266148

Medlem:
Ernst Linow, tlf. 26830989
Sten Jørgensen, tlf. 28503464

Suppleant til Bestyrelse:
Rene Christiensen, tlf. 24812860

e-mail kontakt: elstrupmolle 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *