Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelsesmøde den 26. April 2010

Mødet blev afholdt hos Claus Hansen

Deltagere: Vita, Jette, Bente, Ejner, Gine, Claus, Gretel
Afbud: Annelene

Dagsorden:

 1. Kommentarer til sidste referat
  Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt uden bemærkninger
 2. Regnskab:
  Tilskud fra kommunen er kommet
 3. Opfølgning på gamle sager:
  3.1 Tur for de ældre. Der sendes ansøgninger til Egen Forsamlings hus’ Kulturfond – Elstrup Byfest – Mads Clausens fonden samt Sønderborg Kommunes Udviklingspulje  om økonomiske støtte.
  3.2 Udsigtsbænk. Gine tager kontakt til Sønderborg Kommune for at undersøge om vi bare kan sætte sådan en bænk op eller om der skal søge om tilladelse hertil.
  3.3 Infostandere. Beskrivelse samt budget er sendt til kommunen. Afventer deres svar herpå.
  3.4 Skulptur. Uge 18 / 19 bestilles fundament til skulpturen. Så det skulle snart være muligt at komme videre med dette.
  3.5 Sti-tur. Jette Andersen vender lige projektet med jagtforeningen for at høre deres mening om det.
  3.6 Landsbyafgrænsninger / Den nye kommuneplan. Der er mulighed for at lave indsigelser til den nye kommuneplan inden den 19. Maj 2010
  3.7 Møllen. Bestyrelsen har lavet et støttebrev til Ernst Linow, Elstrup Mølle. Han har søgt midler hos LAG
  3.8 Legeplads. Ansøgning om tilskud til den nye legeplads er sendt til Sønderborg Kommunes Udviklingspulje den 1. Maj 2010.
  Mette Iversen og Carsten Iversen er tovholder på projektet.
 4. Nye sager:
  4.1
  Der kom ikke nogen nye sager på vores rulleplan. Ansøgninger til projekt vedr. turen for de ældre samt legepladsen blev sendt til Sønderborg Kommunes Udviklingspulje.
  4.2 Ejner Andersen gennemgik de nye tiltag der er lavet med Infoland.
 5. Evt.:
  5.1
  Da de projekter som bestyrelsen arbejder med er meget tunge og langsommelige og vi gerne vil være mere synlige har vi planlagt et arrangement for beboerne i Elstrup / Elstrupskov den 18. Juni 2010.  Nærmere information følger.
  5.2 Der blev orienteret om mødet afholdt i Landdistriktsudvalget den 25. Februar 2010. Referatet kan også læses på  højre side af vores hjemmeside.
  5.3 Claus Hansen og Gretel Jørgensen har deltaget i et arrangement “Bliv synlig i medierne”
  5.4 Har talt med Anders om at få tegnet logoet op.
 6. Ny mødedato:
  Næste møde er den 7. Juni 2010 hos Vita Kock

PBV / Gretel

Del på Facebook