Månedsarkiv: juni 2011

Pluk selv modne solbær og ribs i Elstrup

Lige nu kan du frit plukke modne solbær og ribs hos Jette på Skadebjergvej 1. Buskene står på hjørnet af Flædbækvej og Elstrup nederby. Du skal nok være hurtig da der er tale om første til mølle princippet.

Sankt Hans

Traditionen tro, afholdes der igen Sankt Hans aften d. 23/6 kl. 18,30 hos Rikke & Gert, Fladbækvej 2 ( nede i marken – bag ved hus).

Lige som sidste år, sælges der Grillpølser m. kartoffelsalat, øl, vand, slik mm.

TIL MEGET RIMELIGE PENGE !

Der er snobrød til børnene – HUSK EN PIND !

Håber på god opbakning

Mvh
Jette og Rene
Rikke og Gert

Broen ved Fladbæk

Dette er stadig lidt kommunalt - få der arbejder og mange der ser på fra stranden

Vores nyerhvervede bro, kom i vandet ved Fladbæk på grundlovsdag.

Efter at den var blevet tjekket, gennemgået og ordnet, blev de frivillige enige om, at sætte den i vandet med det samme. Så den blev fragtet til Fladbæk og de startede op med hjælp fra en rendegraver. Men armen på rendegraveren blev ikke ved med at være lang nok, så derfor sprang flere frivilligt i det kølige vand og klarede resten derfra.

En stor tak til de frivillige for indsatsen – og at de var klar til årets første badetur

Støtteforening for Broen ved Fladbæk strand

Men da det ikke er gratis at vedligeholde broen, håber vi på, at mange vil være med i støtteforeningen for broen ved Fladbæk Strand

Der kommer en skrivelse ud til alle husstande i Elstrup / Elstrupskov i denne uge med nærmere information. Andre interesserede kan henvende sig til Jette på 30229669 for nærmere oplysninger.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31 may 2011 i Elstruplaug

Deltagere: René, Gretel, Claus, Vita, Gine, Jette, Bente, Carsten
Afbud:  Ejner
Referent: René

Gretel fortalte om udviklingsplanen som er sendt til kommunen og der var kommet svar tilbage at det var en god plan.

Gine fortalte at vi er blevet tildelt 16 buske og frugttræer.

Debatten om vindmøller er der ingen der har forespurgt på og derfor foretages der ikke ikke yderligere.

Badebroen er købt og leveret hos Claus og Jette. Der vil blive arbejdet på at etablere en støtteforening til drift og vedligehold af broen og der vil blive lavet skilte med teksten “Færdsel på broen er på eget ansvar” og samtidigt lavet skilte til byen med “Legende børn”

Ernst og Ejner er igang med at etablere et Møllelaug, så hvis der er interresserede som har lyst til at være med er de velkommen til at kontakte bylauget.

Turen for de ældrer over 60år blev drøftet og der var forslag om at fylde bussen op med andre som har lyst til at være med på turen. Der blev udarbejdet indbydelse til turen.

Cykelturen blev planlagt til at skulle finde sted den 4 september. Turen  henvender sig til alle unge som ældre. Nærmere herom senere.

Der blev snakket omkring legepladsen hvor der blev indsat personer som skal begynde at lave ideudvikling.

Eventuelt:

Vita nævnte omkring stole som kan lejes til 5kr ppr stol (kun til indendørs brug).

Gine nævnte omkring hjertestartere som hun har søgt og at hun skulle få mærmere besked i løbet af juni.

Der har været indsigelser til rallyløbet hvilket blev drøftet og der var enighed om ikke at gå imod løbet da sikkerheden synes at være iorden.

Næste møde 9 august 2011

På vegne af lauget René