Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31 may 2011 i Elstruplaug

Deltagere: René, Gretel, Claus, Vita, Gine, Jette, Bente, Carsten
Afbud:  Ejner
Referent: René

Gretel fortalte om udviklingsplanen som er sendt til kommunen og der var kommet svar tilbage at det var en god plan.

Gine fortalte at vi er blevet tildelt 16 buske og frugttræer.

Debatten om vindmøller er der ingen der har forespurgt på og derfor foretages der ikke ikke yderligere.

Badebroen er købt og leveret hos Claus og Jette. Der vil blive arbejdet på at etablere en støtteforening til drift og vedligehold af broen og der vil blive lavet skilte med teksten “Færdsel på broen er på eget ansvar” og samtidigt lavet skilte til byen med “Legende børn”

Ernst og Ejner er igang med at etablere et Møllelaug, så hvis der er interresserede som har lyst til at være med er de velkommen til at kontakte bylauget.

Turen for de ældrer over 60år blev drøftet og der var forslag om at fylde bussen op med andre som har lyst til at være med på turen. Der blev udarbejdet indbydelse til turen.

Cykelturen blev planlagt til at skulle finde sted den 4 september. Turen  henvender sig til alle unge som ældre. Nærmere herom senere.

Der blev snakket omkring legepladsen hvor der blev indsat personer som skal begynde at lave ideudvikling.

Eventuelt:

Vita nævnte omkring stole som kan lejes til 5kr ppr stol (kun til indendørs brug).

Gine nævnte omkring hjertestartere som hun har søgt og at hun skulle få mærmere besked i løbet af juni.

Der har været indsigelser til rallyløbet hvilket blev drøftet og der var enighed om ikke at gå imod løbet da sikkerheden synes at være iorden.

Næste møde 9 august 2011

På vegne af lauget René

Del på Facebook