Månedsarkiv: september 2010

Bestyrelsesmøde i Elstruplaug 7 september 2010

Mødet blev afholdt ved Ejner
Deltagere: Jette, Gretel, Bente, Gine, Ejner og Vita
Afbud: Claus og Annelene.
 
Dagsorden:
 
Ingen kommentar til sidste referat.
Regnskab:  Bente  orienterede omkring budget, der er en del penge på kontoren ca 33.000 kr.

Opfølgning på igangværende sager:

  • Gretel kommenterede rulleplanen med igangværende sager.
  • Gretel har lavet takkekort, til dem som var med på turen til Fridrichstadt.  Udflugten for de ældre var en stor succes. Der vil blive arrangeret en lignende tur igen næste år.
  • Gine laver et velkomst kort for nye tilflyttere til Elstrup/Elstrupskov.
  • D. 17/10 vil der være afsløring af den nye skulptur i Elstrup, der kommer nærmere info vedr tidspunkt, Jette laver et oplæg.

Nye sager: På mødet snakkede vi om forskellige arrangementer, såsom: Sangaften – konfektaften – “hvad er det værd?” – blomsterbinding 1 gang før jul og måske 1 gang før påske – filmaften – foredragsaften. Vi havde mange gode idèer, disse ting var blot en lille del.
Der blev også forslået at lauget skulle arbejde for fibernet i området, Ejner arbejder videre med denne sag.

Evt: Der blev snakket om at afholde en julefrokost for bestyrelsen.

Ny møde dato: Næste møde d. 4. oktober hos Bente.

Referent: Vita

Pensionistkaffe ved Elstrup byfest

I elvte time var der nogen i Landsbylauget, der fik den tanke at udnytte Byfestens telt fredag eftermiddag til at hygge om områdets +60’ere. Det syntes festudvalget var en god idé og med kort varsel lykkedes det initiativtagerne at samle 22 personer til kaffepunch og fedtebrød, lottospil og kaffebord m.v. Foruden sponsorgaver fra Sydbank og Hertugblomster, spillede vi om medbragte pakker og deltagerne havde sponsoreret de hjemmebagte kager, så der var næsten sønderjysk kaffebord. En rigtig hyggelig eftermiddag, der gav et pænt tilskud til byfestens kasse.  ”

“Fok” gilde i Elstrup

(Det sidste neg køres ind)

 Hvornår: Søndag den 12. September 2010 kl. 14.00

 Hvor: Start fra festpladsen, Skadebjergvej 

Vi pynter op med blomster på halm læsset og så kører vi gennem byen med det. 

Efterfølgende er der en forfriskning til børnene og kaffe på kanden til forældrene. 

Med venlig hilsen

Herdis Lorenzen og Hans Jørgen Christensen