Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelsesmøde i Elstruplaug 7 september 2010

Mødet blev afholdt ved Ejner
Deltagere: Jette, Gretel, Bente, Gine, Ejner og Vita
Afbud: Claus og Annelene.
 
Dagsorden:
 
Ingen kommentar til sidste referat.
Regnskab:  Bente  orienterede omkring budget, der er en del penge på kontoren ca 33.000 kr.

Opfølgning på igangværende sager:

  • Gretel kommenterede rulleplanen med igangværende sager.
  • Gretel har lavet takkekort, til dem som var med på turen til Fridrichstadt.  Udflugten for de ældre var en stor succes. Der vil blive arrangeret en lignende tur igen næste år.
  • Gine laver et velkomst kort for nye tilflyttere til Elstrup/Elstrupskov.
  • D. 17/10 vil der være afsløring af den nye skulptur i Elstrup, der kommer nærmere info vedr tidspunkt, Jette laver et oplæg.

Nye sager: På mødet snakkede vi om forskellige arrangementer, såsom: Sangaften – konfektaften – “hvad er det værd?” – blomsterbinding 1 gang før jul og måske 1 gang før påske – filmaften – foredragsaften. Vi havde mange gode idèer, disse ting var blot en lille del.
Der blev også forslået at lauget skulle arbejde for fibernet i området, Ejner arbejder videre med denne sag.

Evt: Der blev snakket om at afholde en julefrokost for bestyrelsen.

Ny møde dato: Næste møde d. 4. oktober hos Bente.

Referent: Vita

Del på Facebook