Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Udkast til lokalplan for Elstrup

På byrådsmødet i tirsdags (02-03-2021) blev der diskuteret en Lokalplan for Elstrup.

Den var tilgængelig i går på Sønderborg Kommunes hjemmeside, og derfor har vi valgt at vedhæfte den her.210303 Udkast til lokalplan

Dette udkast til en lokalplan for Elstrup kan få meget stor indflydelse på vores fremtidige by. Der er sat stramme restriktioner op for hvordan huse, afskærmning ud mod gaden og nybyggeri må se ud. Selvfølgelig skal vi bevare ”vores” Elstrup, men vi bor jo ikke i år 18-hundrede mere. Vi bliver også nød til at følge med udviklingen, så den nye lokalplan ikke sætter stopper for tilflytning og opbremsning, men derimod opfordrer fortsat beboelse i alle huse og udvikling af vores by.

Derfor opfordres alle til at læse lokalplanen igennem og gøre indsigelser til kommunen snarest, hvis der er noget man ikke er tilfreds med. De har givet os 4 uger til indsigelser, og som alle ved går tiden jo stærkt.

Landsbylauget vil også holde et ekstraordinært møde og gennemgå lokalplanen.

Men vi kan jo kun komme med overordnede indsigelser. De enkelte husejere må også være med til at kæmpe for sagen.

Så kig på lokalplanen og gør en vigtigt indsats for Elstrup ved at komme med jeres indsigelser til lokalplanen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Elstrup/Elstrupskovs Landsbylaug

Del på Facebook