Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra Elstruplaugs bestyrelsesmødet d.1.7.14

 1. Kommentarer til sidste referat.
  * ingen
   
 2. Regnskab (Bente)
  * Konto flyttet til Jyske Bank
   
 3. Opfølgning på igangværende sager
  * Evaluering affaldsindsamling: Der var god opbakning til arrangementet, dog ikke så meget affald at samle som sidste gang.
  En meget hyggelig dag med god stemning. Næste affaldsindsamling bliver i 2016, idet der blev besluttet at afholde indsamling hvert andet år.
   

  * Evaluering af udflugt 2014: Der var desværre aflysning af et af arrangementerne kun en uge før planlagt udflugt.
  Derfor blev det i første omgang kun til en tur til Holm Vineri i egne biler. Det var en god oplevelse med tyve deltagere.
  Der arrangeres en ny udflugt senere på året, idet der stadig er penge fra de indkomne tilskud. Mere info senere.
   
  * Hjemmesiden: Gretel informerer om hvordan de erhvervsdrivende i Elstrup kan gøre brug af hjemmesiden.
  Ejner opfordrer alle der har en aktivitet /opslag om at sende det til ham, så det kan komme på hjemmesiden.
   
  * Lokale udviklingsplaner: Lokale udviklingsplaner tages op til oktober(næste møde) Conny skovbjerg inviteres til at hjælpe med opstarten. 

 4. Nye sager
  * Skulpturen: Elstrup har været så heldig at Jette Andersen tog initiativ til at lave en ansøgning om en træskulptur doneret af Uwe Wolffs fond. Kunstneren er Kristina Yosifova fra Bulgarien.
  Skulpturen er til evigt eje. Der bliver lavet et skilt med lidt info ved skulpturen, senere skal der også lidt vedligeholdelse til.

 5. Landsbyforum / Claus: Intet nyt.
  * Kommunale ting / Gretel: Der skal laves et billedkatalog af Landdistrikterne. Vita kontakter fotograf til at tage attraktive billeder af byen/området

 6. Evt.
  * Ekstra borde og bænke er blevet opsat ved Flædbæk strand, som er sponsoreret af kommunen. Tømmerflåde er på vej, men skal renoveres først! Der har været efterspørgsel på sedler med kontonr. til støtte af broen. Pt. god økonomi, derfor ingen sedler på nuværende tidspunkt.
   

  * Den 13.-14. september er der høstfest i Møllen

 7. Næste møde
  * Tirsdag d. 1. oktober hos Gretel.

referent/ Sandra

Del på Facebook