Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra Elstruplaug bestyrelsesmødet 28. februar 2012 hos Rene

DELTAGER: Vita, Carsten, Ejner, Jette,  Gretel, Bente,  Gine, Rene, Claus

Ingen kommentar til sidste referat.

Regnskab godkendt , Claus  printer regnskabsbilag til omdeling  ved generalforsamlingen.

Affaldsindsamling d.22.4 er vi tilmeldt, affaldet afhentes hos Claus efter aftale med kommunen.

Tur for mellemgruppen  til  Sønderborg kraftvarmeværk. Mulige datoer meldes til varmeværket.  Dette  tages op til næste møde. Deltager antal  min 15-max 30.

Generalforsamling : Vi mødes kl 13,00 hos Torben og Vita

 • Gretel: kopper og tilbehør,kaffekander og kage
 • Jette: sukker, fløde, kaffekande og  kage.
 • Vita : kaffe, the kande og  kage.
 • Bente: kage, kaffe,the kande
 • Claus :kaffe ,the  kander ,sodavand og øl
 • Pris : kaffe, the og kage 10 kr øl og sodavand 5 kr.
 • Gretel  byder velkommen til  generalforsamlingen
 • Dagorden iflg. vedtægter
 • Korte indlæg :Bente :træer
 • Ejner: mølle, fibernet
 • Jette :badebro, førstehjælp
 • Vita: mellemgruppen, damefrokost
 • Jette skriver referat.
 • Gretel søger kommune om tilskud til dækning af udgifter ved generalforsamlingen.
 • Der blev aftalt ,at betale 300 kr /gang til varme og lys.

Under evt.

Ændring af indbydelser  så hvis der var nogle som ville bage kunne de melde sig.

Næste møde hos Gretel d 13/3 2012 kl 19,00

Del på Facebook