Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra Elstrup Bylaugsmøde d.7/10 2014

Gretel byder velkommen. Der er ingen kommentarer til referat fra sidste møde.

Bente gennemgår regnskab.

  1. Vedr. skulptur – Vita kontakter Vej og Park angående skilt til skulptur. Med hensyn ti specifikationer. Sten kontaktes angående vedligehold, som skal udføres årligt ifbm. affaldsindsamling.
  2. Drøftelse ang. Hjemmeside – Mødet i januar starter vi med hjemmeside, hvor der skal laves retningslinjer og politik.
  3. Der skal oprettes en gruppe, som arbejder med vores LUP. LUP skal opdateres i samarbejde med Connie Skovbjerg. Ejner, Gretel og Rene’ laver oplæg. Gretel indkalder til møde i januar.
  4. Udflugten. – Udflugten vil blive flyttet til april/maj, i stedet for julemarked. Dette er grundet mange andre tilbud om udflugter til julemarkeder.
  5. Uwe Wolff Fonden – Forslag til at Møllens Venner er tovholder ved musikarrangementer. Gruppe nedsættes. Gretel, Jette og Ejner. Musikarrangement vil blive afholdt i marts.
  6. Julekalender – Julekalender springes over i år. Men folk opfordres til at pynte alligevel. Der laves en spadseretur i skoven, søndag d.28/12 kl. 14
  7. Eventuelt – Bålhytte på legeplads bliver annulleret

Referent/ Rene Christensen

 

Del på Facebook