Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. Januar 2019

Fremmødte: Bestyrelsen med undtagelse af Klaus

 1. Kommentarer til sidste referat – Ingen kommentarer
 1. Regnskab (Bente) – Godkendt uden kommentarer
 1. Opfølgning på igangværende sager
 • Cykelsti Elstrup –
  • Info ved Gretel
 • Trafik afvikling omkring Guderup – Info, se vedhæftede referat fra kommunen.
  • Info ved Gretel
 • Førstehjælps kursus (Opfølgning på dukker – Hjertestarter træner) v/ Lars (Herdis).
  • Dato fastlagt til 23 Februar. Herdis og Bente udarbejder indbydelse som sendes til Gretel og Ejner
 • Tur v / Jette Andersen.
  • Dato fastlægges en gang i foråret 2019. Jette kommer tilbage
 • ”Utroligt, hvad der er i Elstrup gemt”.
  • Udsættes til 2020
 1. Nye sager
 • Samarbejde Stolbro – Dyndved – Elstrup/Elstrupskov.
  • Gretel giver tilsagn om at vi gerne vil samarbejde. Det kunne f.eks. være fælles foredrag m.m.
 • Svømmehal v / Herdis.
  • Hallen haves fra kl.14-16 den 20. Januar 2019. Herdis og Bente udfærdiger invitation og Ejner lægger ud på facebook og hjemmeside. Gretel sender ud på mail ifølge mail adressen.
 • Alsik v / Herdis.
  • Rundvisning i juni 2019. Herdis koordinerer og indhenter tilbud på kaffe ifm besøget samt endelig dato for rundvisningen
 • Badebroen – Info om ansøgning til fond.
  • Officielt tilsagn er modtaget fra kommunen. Gretel har søgt BHJ fonden og afventer afslag eller tilsagn til det resterende beløb
 • Gennemgang af og status på de lokale LUP for Landsbyerne.
  • Formøde den 14. Januar 19 med formændene for landsby laugene.
   • Input to hvad der er vigtig for de enkelte bylaug blev diskutteret
  • Møde den 23. Januar 19 med kommunen
 • Kommende Generalforsamling for Elstruplaug
  • Dato for general forsamling bliver søndag den 17 marts kl 10-12. Tilmelding ønskes for rundstykker om at gøre. Gretel udarbejder indkaldelse.
 • Alt det som I har.
  • Forslag fra Bente til besøg hos solcelle park i Vollerup. Det kan fint lade sig gøre og vi skal bare sige til når vi har tid. Det skal helst ligge lige efter normal arbejdstid.
  • Forslag fra Vita til foredrag om Rynkeby (cykel) evt sammen med vinsmagning/ost. Hans Jørgen Jørgensen og Torben Kock arbejder videre med forslaget. Forslag til datoer 1 marts eller 15 marts
 • Landsbyforum / Global Kids – Info fra Gretel
 • Kommunale ting

Næste bestyrelsesmøde, tirsdag den 3. April 2019 / Hos Vita / Referent Bente

10/01/2019 / Ejner Kobberø Andersen

Del på Facebook