Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmøde 11/5/2009 hos Vita

Tilstede : Grehtel, Bente, Jette, Annelene, Ejner, Anders, Gine og Vita.
Afbud: Claus Hansen

 1. Ingen kommentar ved sidste referat.
 2. Regnskab : Bente har været inde på Sydbanks netkonto, til hendes overraskelse kostede det 25 øre at bladre pr. side. Så Bente har brugt 1.75 kr.
 3. Bordet rundt:
  – Gine :Ingen kommentar.
  – Ejner: Har haft problemer med billede indlæg på hjemmesiden.
  – Jette: Næste gang der flagres i hele Elstrup, vil Jette fotografere byen. Det var bare så flot et skue.
  – Bente: Bente har hørt forskellige ønsker fra borgere i byen. F.eks petaunqebane ved legepladsen, et ønske om flagstænger ved vejen til Elstrup, der kan muligvis søges omkring dette, sagen bliver undersøgt. Der ønskes skilte i Elstrup og Elstrupskov med nedsættelse af fart, da der er  en skovbørnehave først i skoven. Hastigheden er høj, når børnene bliver kørt til børnehaven og igen hentet. Grehtel laver en skriftlig henvendelse til børnehavelederen.
  – Grehtel: Orienterer om den nye kommuneplan. Grehtel havde en ide omkring “infostandende” Det skal markeres med en festlig dag som f.eks  m/pølser og øl/vand. Jørgen Jørgensen har mange billeder og historier som kan komme på hj.siden. Der vil blive lavet en velkomst pakke til alle nye tilflyttere i Elstrup og Elstrupskov, indholdet vil være en velkomstfolder m/ kalender og fotos og ligeledes lidt godt til ganen.
  – Anders: Information omkring udvilkilingsplanen. Anders er ikke blevet kontaktet nye interesserede. Indslag til projektforslag er velkommen og kan sendes til Anders.
 4. Forretningsorden.  Annelene informerer omkring forretningsordnen, og den bliver tilpasset som aftalt under gennemgang. Efter tilretning fremsendes den endelige udgang til Ejner som herefter udgiver den på hjemmesiden.

  Næste bestyrelsesmøde d. 10 august ved Annelene kl 19.

  På bestyrelsens vegne
  Vita Kock

Del på Facebook