Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmødet 25/2-14

Afbud fra Ejner, Carsten & Sandra
Gæst: Rikke
Referent: Bente

Dagsorden: 

1. Kommentarer til sidste referat: Ingen

2. Koordinering af praktiske forhold vedr. generalforsamling:

  • fastelavn ca. 14.30 – 2 børne tønder og 1 voksen tønde (Steen)
  • søgt huslejetilskud til Møllen
  • program : velkomst v/ René, valg af dirigent og beretning v/ Gretel, brolaug kommer med orientering…Lottospil og middag efter fastelavn. 

3. Stillingtagen til indkomne forslag: Claus Hansen deltager ikke i dette punkt, da han er inhabil og forslaget behandles for lukkede døre: Punktet er behandlet

4. Regnskab: Godkendt

5. Opfølgning på igangværende sager: 

a. Kulturel udflugt til Sønderborg Slot – forslag udarbejdet af Sandra & Hans: Forslag blev drøftet

6. Nye sager: 

a. Minirally den 10. maj 2014: Vi har drøftet det igennem i bestyrelsen og har konkluderet, at det er op til hver enkelt husstand om de vil underskrive godkendelse til gennemførelse af rallyet
b. Indflyttergave til nye beboere i Elstrup/Elstrupskov – Gretel køber gave til :Flædbækvej 3A og Skadebjergvej 6.

7. Evt.
a. Alt det som I har: Intet
b. Nordals Landsbylaug har holdt møde for nyligt – intet nyt.
Carsten deltager i møde d. 26/2-14
c. Ny vej i Elstrup : Langkinmosevej – markvej til Calus Hansen´s Gylletank

 

Næste møde : 1. april 2014 hos Sandra

 

 

Del på Facebook