Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat Elstruplaug Bestyrelsesmøde 04.10.2016

Fremmøde: Gretel, Jette, Vita, Klaus, Ejner, Solvej, Bente, Carsten
Afbud: Sandra

 1. Ingen kommentarer til sidste referat.
 2. Regnskab godkendt.
 3. A. Suppleant Carsten Andersen er foreløbig substitut for Sandra indtil 2018. Solvej ønsker ikke genvalg til næste generalforsamling.
  B. Igen i år julekalender. Bente og Solvej står for udsendelse af materiale.
  C. Aktivitetskalender:
  28.10.16         Lanternefest & Pyntning af Mølle
  26.11.16         Juletræstænding
  26+27.11.16  Julemarked
  27.12.16         Julemotionstur kl.1400
  07.01.17         Helligtrekonger
  D. Legepladsen er der ikke yderligere planer for lige nu.
  E. Pallehaven droppes.
  F. Foreningsudvikling udgået.
  G. Der er bestilt 1500 løg hos kommunen, men der vides ikke hvornår disse bliver leveret.
  H. Der er enighed om, at der kun skal lægges laugets aktiviteter ud på hjemmesiden.
  Ingen enkeltmands sager. Drop boks blev nævnt.
  I. Ikke noget nyt EDB kursus.
  J. Vedr. ”Kaffe med Kurt” Gretel undersøger forventninger og hvis det bliver til noget, skal andre laug også inviteres, da det må forventes, at der ikke er nok tilslutning i Elstrup. Foredraget holdes evt. januar eller februar.
  K. Fjordens dag var ikke den helt store succes. Den var ikke ordentlig organiseret og der var ikke mange besøgende.
  L. Julefrokost 10.12.2016 kl. 19.00
  Generalforsamling 05.03.2017 kl. 14.00
  M. Udviklingsplan revideres evt. således:
  Fortidsbeskrivelse   : Bibeholdes som den er.
  Nutidsbeskrivelse    : Jagtforening, Mølle, Bro.
  Fremtidsbeskrivelse: Mølle, legeplads, byggeprojekter, lys på cykelsti.
  Gretel har udkast færdig primo 2017.
 4. evt.  
  A. Bordet rundt: Gretel fremlagde at det måske var en god idé med musik under spisningen til ringriderfesten. Klaus undersøger sagen. Gretel har fået penge til husleje for EDB kursus.
  B. Landsbyforum er lagt på is.
 5. Ny mødedato: 10 januar 2017 hos Klaus.
Del på Facebook