Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat bestyrelsesmøde Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug

Mødereferat 9.august hos Gretel.

Deltagere: Jette , Carsten, Vita, Gretel, Bente, Claus, Gine

 • Der var ingen kommentarer til det sidste referat
 • Orientering fra kasseren vedr. kassebeholdning og indbetalinger til vedligeholdelse af badebroen ved Fladbæk:
  Vi beslutter at indrykke en TAK i Vor Egen Avis for bidrag og arbejdsindsats ifbm. badebroen ved Fladbæk Strand.
  Vi søger Mads Clausen Fonden om støtte til broen eftersom kassebeholdningen blev kraftigt reduceret da broen blæste væk i begyndelsen af Juli, og senere blev genetableret.
  Samtidig ansøger vi Sønderborg Kommune om et beløb til fremstilling af skilt vedr. færdsel på broen.
  Vi besluttede i samme ombæring at bruge penge af kassebeholdningen til 2 skilte med ”Legende Børn”
 • Orientering om Elstrup Mølle:
  Ejner, Ernst og Carsten har startet et projekt op vedr. møllen. Budget ligger på omkring 13 millioner . Der ønskes oprettet en fond.
  Linak er blevet kontaktet vedr. støtte og de har i første omgang ønsket et møde med gruppen. Det ser vi som et positivt tegn.
 • Legeplads projektet
  Plan over grundstykket efterlyses, med angivelse af arealstørrelse. Derefter kan man placere de forskellige ting på pladsen
 • Børnefest d. 26. august
  Børnedisco med lasagne og is. Der er nedsat et lille udvalg til at arrangere.
 • Regler og politikker for indlæg på hjemmesiden
  Vi har drøftet hvad der må ligge på hjemmesiden. Artikler/links som har politisk karakter må ikke lægges på hjemmesiden.
  Indlæg skal relatere til Elstrup da det er et lokalt orienteret medie.
 • Fibernet
  Sydenergi har påbegyndt nedgravning af kabler. Snart har vi fibernet i Elstrup 🙂

Næste mødedato er d. 13. sept. hos Vita.

Del på Facebook