Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af Generalforsamlingen i Elstrup – Elstrupskov Landsbylaug

Referat af Generalforsamlingen den 6. Marts 2011
Elstrup – Elstrupskov Landsbylaug 

42 deltagere incl. Bestyrelsen / Referent Jette Andersen, Elstrupskov 

1. Velkomst 

 • Gretel byder velkommen til 2. generalforsamling i landsbylauget. 

2. Valg af dirigent

 • Bjarne Petersen foreslået og valgt
 • Generalforsamlingen var varslet rettidigt.
 • Stemmetællere: Vita og Gine
 • Referent: Jette
 • Oplæsning af dagsorden – som vedtages 

3. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsen fremlægger beretningen.

 • Gretel: Fordeling af bestyrelsens opgaver.
  Årets gang i Elstrup/Elstrupskov området – infotavler, ældreudflugten, skulpturafsløring mm
  Ældreudflugt 2011, er planlagt til den 28. Juni 2011.  (Første sponsorat er allerede kommet ind)
 • Ejner: Elstrups hjemmeside og hvordan den bruges
  Møllelaug
  Fibernet til området. Forslag fra Carsten Andersen. Kan vi ikke kan få gravet elkabler til lys med ned i samme ombæring? Det undersøges nærmere.
 • Gine: Hjertestarter søgt ved Trygfonden. Har endnu ikke fået noget svar.
  Førstehjælpskursus vil vi forsøge at få gennemført i efteråret 2011.
  ”Hvad er det værd eller hvad er det”-arrangement som vi gerne vil arrangere 
 • Annelene: Cykelture ugentligt og evt. 2 årlige ture for alle
  Æbletræer fra Bitten Clausen
  Sangaften på Nygård
 • Vita: Film + foredragsaften til efteråret – bad også andre komme med forslag til emner/fortællere.
  Vi kunne måske investere i et rigtigt lærred til fremvisninger af billeder og film
 • Jette: Badebro ved Fladbæk – skal vi selv stå for nu pga. besparelser i kommunen
 • Claus: Udviklingsplansgruppen – mange projekter uddelegeres til andre underudvalg (møllen, lys på cykelstien, legeplads, skilte med legende børn)
  Skilte med legende børn: mener vi ikke det har den store effekt. Men hastigheden mener de skal ned.
  Vi har evt. mulighed for at få fotobilen til at stå i området, for at få hastigheden ned. Gine sagde, at man kan gå ind på www.politi.dk og melde stedet til dem. Her tænkes der også på den megen og hurtige trafik til skovbørnehaven.
  Lys på cykelstien: delte meninger om hvad folk mener om lys på cykelstien. Men kommunen skal også spare, så det projekt har de sat på stand-by. Diodelys er ikke nok på cyklerne i vores område med så dårlig belysning, opfordrer til bedre cykellygter

 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

 • Bente fremlægger regnskabet
  Beholdning: kr. 11.265,59 pr. 31.12.2010
  Regnskabet er kontrolleret og revideret
  Hun fremhæver i den forbindelse, at der har været god udlejning af vores nyindkøbte grill, og arrangementerne har også givet indtægter. Samtidig får vi jo også et årligt tilskud fra kommunen til driften. Lokale fonde har også sponsoreret til ældreturen.
  Regnskab blev omdelt til gennemsyn.

 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

 6. Laugets fremtidige arbejde

 • Medtaget under pkt. 3 / Bestyrelsen beretning / Samtlige bestyrelses medlemmer har været oppe og fortælle om de projekter der er arbejdes med.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 • På valg Bente Thomsen og Vita Kock. De ønsker genvalg.
 • Annelene Christensen ønsker ikke genvalg
 • Bente og Vita blev valgt uden modkandidater
 • Rene Christensen blev foreslået og blev valgt 

8. Valg af 2 suppleanter

 • Nuværende Rene og Bjarne.
 • Der skulle findes en ny, da Rene blev valgt ind i bestyrelsen.
 • Carsten Andersen blev foreslået og valgt. Bjarne ønsker at forsætte

9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsupp.

 • Bilagskontrollanter:  Sandra, Per (vil gerne blive siddende)
 • Bilagskontrollantsuppleant: Ejner

10. Evt.

 • Carsten Andersen: Medlemsskab til bylauget: han mente at man af den vej måske kunne få lidt penge ind. Gine mener at byen kan blive delt op i 2 af den grund (medlemmer og ikke medlemmer), men alle skal betragtes ens.
 • Jette Andersen, Elstrup: Mener, at vi roligt kan opkræve kontingent og få penge til at arbejde med.
 • Sandra Jeppesen: mener ikke, det behøver at dele byen. Det kunne måske være lidt forskel i brugerbetalingen til de forskellige arrangementer. Bestyrelsen tager det op.
 • Bjarne Petersen: Skovbørnehaven skal have et brev om hastigheden – bestyrelsen gør noget
 • Mie Russel: Byfestudvalget hænger i en tynd tråd. 4 par er med i bestyrelsen, og kunne meget godt bruge ekstra hænder i forbindelse med ringridning/byfesten. Vil gerne have besked inden 1. juni hvis andre kunne tænke sig at låne teltet til andre ting, som f.eks. ældrekaffe, børnedisco eller? Mangler to nye par til byfesten – så hun håber nogle vil henvende sig. De vil også gerne have hjælp til småting til byfesten, som at stå i boder/bar, klargøring eller andet. Man bare henvende sig.
 • Jette Friis: Hun mener, at man kan kontakte folk om hjælp i forbindelse med festerne. Man kunne måske organisere det på den måde, hvor en gik fra dør til dør, som for nogle år siden, og bede om hjælp.
 • Herdis Lorenzen: Mente at de måske kunne få Bjarne Iversen til at spørge igen, men Mie sagde, det ville hun også gerne gøre.
 • Carsten Andersen: mener at det vil være lettere at få nogle med i bestyrelsen, hvis alle er villige til at give en hånd med.
 • Svend Andersen: Vi skal alle huske at hæve stemmen og snakke højere

Afslutning ved Gretel:
Eva fra Uganda – vores glade skulptur, gode arrangementer med god tilslutning,
Tak til bestyrelsens medlemmer – ikke langt fra tanke til handling. En tak til Annelene for de år hun har været i bestyrelsen og et velkommen til Rene Christensen.

Herefter kommer Mie Russel og fortæller om Indien. Interessant foredrag med billeder. Det satte meget i perspektiv og vi kunne hurtigt blive enige om, at vores problemer i Elstrup/Elstrupskov intet var i forhold til dem de har i Indien.

Sønderjysk kaffebord. Der blev serveret det helt store kageorgie, som 8 kursister havde bagt dagen forinden hos Migge’s Bageri i Skovby. Store lagkager, roulader, mazarintærter, napoleonshatte, kransekagekonfekt, småkager. Hele herligheden kunne nydes for kr. 30, men sikke dog en oplevelse. Tak for indsatsen til bager-teamet.

Der kunne også købes øl og vand.

PBV
Jette M. Andersen
Elstrupskov

Del på Facebook