Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af Bylaugsmøde i Elstruplaug

Referat af Bylaugsmøde hos Ejner d. 30.06. 2015
Afbud: Carsten

1. Ingen kommentar til sidste referat
2. Regnskab godkendt
3. Opfølgning igangværende sager

Bro: udgift til reparation kr. 100
Shelter: Gretel vil søge 2 fonde til shelter, der arbejdes med shelter på græsmark overfor Carsten Iversen.
Evaluering af udflugt til Hamborg: Tilbagemeldinger fra turen er at den var god, hyggelig og spændende. Der var en frisk, sjov og inspirerende guide i bussen som kunne fortælle omkring Hamborgs kultur og historie. Der var god forplejning samt god service i bussen som vi alle nød godt af. Minature landskabet var en interessant oplevelse, for at se hvor stort arbejde det har været at opbygge de var forskellige områder i verdenen samt tog og flyvemaskine som var meget naturlige i miniature.
Byfest: Der er kommet forslag med at have en kasse stående til byfesten, hvor alle kan komme en seddel deri med kommetarer til bylauget om nye tiltag og gode ideer til forslag fremadrettet hvad der kan blive arbejdet med.
Loppemarked: Det var vådt og koldt, dette kunne være en af grundende til at der ikke kom så mange. Det var et godt initiativ og vil afholdes igen. Der er kommet forslag at det kunne blive afholdt via høstmarkedet, der bliver arbejdet på sagen.

Nye sager: Ingen kommentar.

Evt: Gretel informerer omkring frivillighedsuge i uge 39.
Bente har søgt donationstander i Superbrugsen og venter på tilbagemelding.
Aktivitetskander opdateret.
Ejner informerer fra Møllers Venner omkring ildsjælepuljen. Fra d. 23 – 27 sept. kan der søges ildsjæle penge, der kan søges ved Real Danica.
Der er igen i år musik og mad på Møllen d. 26/9, der kommer nærmere info.
Gretel informerer om der er behov for at tegne en forsikring til Møllers venner samt Bylauget, det vil der blive arbejdet videre med.

Møde næste gang er ved Bente d. 6/10.

Referent: Vita Kock 

Del på Facebook