Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af bestyrelsesmøde i Elstruplaug 31. maj 2012

Referat af bestyrelses møde hos Ejner Andersen, den 31. Maj 2012

Deltagere: Bente, Sandra, Vita, Jette, Ejner og Gretel / Fraværende: Rene og Claus

1. Kommentarer til sidste referat:
Ingen

2. Regnskab:
Godkendt. Driftstilskuddet fra kommunen er kommet. Der er søgt om tilskud til turen for de ældre, hos diverse fonde og firmaer. De er også gået ind på kontoen.

3. Afslutte sager siden sidst:
a. Affaldsindsamling
Der var mange deltager til vores affalds indsamlings dag. Affaldet blev hentet af kommunen uden problemer. Der blev indsamlet ca. 118 kg. Om vi skal deltage næste år i indsamlingen, tages op primo 2013.

b. 1. Hjælpskursus
Super arrangement. Der var 14 deltager. Meget kompetent underviser. Vi overvejer at købe en hjertestarter som sættes op i Elstrup.  Sandra og Hans er i gang med at undersøge mulighederne samt økonomien.

4. Opfølgning på igangværende sager:
a. Arrangement for mellemgruppe
Projektet tages op efter Jul. Vita er tovholder.

b. Tur til Sild
Der er kommet penge ind fra Linak og fra Egen Forsamlingshus Kulturfond. 43 personer er tilmeldt.

c. Damefrokost
Der var ikke mange tilmeldinger til arrangementet. Den er derfor udsat til den 29. September 2012.
Derfor alle piger / damer / kvinder – støt op om denne dato, så vi kan få nogle dejlige grine timer sammen.

d. Vor Egen Avis
Vi vil i den næste udgave af ”Vor Egen Avis” få lavet en artikel om Elstrup / Elstrupskovs Landsby laug. Vi vil fortælle om kommende arrangementer i byen samt informere om broen.

e. Badebroen
Badebroen er sat op. Trappen blev, grundet vejret, revet itu inden for det første døgn. En ny trappe er på vej, samt nye skilte. Ideen om en tømmerflåde er blevet fostret og den bliver bragt videre til bro lauget.

5. Nye sager:
a. Arrangementer til efteråret
Der arbejdes på nogle spændende arrangementer, som løber af stablen i efteråret.  Nærmere informationer følger engang i august – september.

b. Hvad skal der ske med Elstrup / Elstrupskov i fremtiden
Vi har talt meget om hvad beboerne, og især de unge, i Elstrup / Elstrupskov forventer sig af fremtiden?  Hvordan vil de gerne have at området udvikler sig med årene? Vi starter derfor et projekt op og laver en ”markedsundersøgelse” omkring emnet. Når vi har indsamlet materialet vil vi få det indarbejdet i vores LUP (Landsbyens udviklingsplan) og starter op med nogle af de ideer som kommer ind. Håber på bred opbakning fra alle byens beboer.

c. Børnefest i forbindelse med byfesten
Lauget står igen i år for en fest for børnene i byen, fredag den 24. August 2012. Dagen før vores byfest.

d. Skilte med legende børn
Der er forespurgt om 2 stk. skilte med legende børn fra Elstrupskov af. Lauget tager punktet op på næste bestyrelses møde, som er den 25. Juni 2012.

6. Evt.:
a. Bordet rundt
Ingen emner

b. Landsbyforum
Da Claus Hansen ikke deltog i dette bestyrelsesmøde, informere undertegnede kort om hvad der er sket på sidste møde i landsbyforum.  Hele sidste møde i landsbyforum gik med en drøftelse om Sønderborg som Kulturhovedstad 2017. Helle Barsø fra Sønderborg Kommune fortalte om projektet.  Om de udfordringer og dilemmaer som regionen og Sønderborg står over for.

c. Kommunalt:
På vores generalforsamling blev der stillet nogle spørgsmål, som vi har sendt videre til kommunen:

  1. 1.       Når der skal arrangeres  / informeres om noget fra kommunal side, så sendes der en mail via

Groupcare. Der blev spurgt om, hvorfor temaplanen for vindmøller ikke kom ud som info

materiale ad denne vej ?
Svar fra kommunen: (Kort referat)
Kommunen benytter kun Infoland til at lægge informationer ud på, da der ikke er tid til at benytte flere medier og man vil gerne at folk vendes til at benytte infoland. Vindmølleplanen var i høring og man mente ikke ting der var i høring skulle ligges på infoland. Det kom den dog til sidst, da der kom mange henvendelser herom.

 

  1. 2.       Der blev også spurgt om det er rigtigt at Kommunens informations sider, i lokalavisen, snart forsvinder og at man fremover kun kan få informationerne om hvad der sker i kommunen via en infomail og eller på kommunens hjemmeside !

Er dette rigtigt og tænker man overhovedet ikke på de ældre borgere som kun har avisen som info kilder og ikke har PC’er til rådighed. Hvordan har man tænkt sig at denne gruppe borgere skal holdes ajour

Svar fra kommunen:

Vedr. kommunens information, er det rigtigt at avisen bliver benyttet mindre og minde, og man skal på nettet. Det er loven der har ændret sig, så vidt jeg(Sille Marcussen) er orienteret vil man dog stadig, benytte avisen at henvise til nye høringer på hjemmesiden.

7.  Ny mødedato:
Næste møde: 25. Juni 2012 hos Vita Kock                         /              PBV Gretel D. Jørgensen

Del på Facebook