Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af bestyrelsesmøde i elstruplaug 25 juni 2012

Deltagere: Vita, Jette, Gretel, Bente, Carsten, Sandra, Claus, Ejner

Fraværende: Rene

1. Kommentarer til sidste referat:

Ingen kommentarer

2. Regnskab:

Kassen stemmer

3. Opfølgning på igangværende sager:

 • Bus turen til Sild: Bliver 45 deltagere, så alt i alt igen en god tilslutning. Takkeskrivelser er sendt ud.
 • Fællesside til Vor Avis: Gretel har lavet udkast til indlæg. Indlægget skal være indsendt til august.
 • Reparation af badebro: Endnu ikke helt færdig grundet andet arbejde men skulle være færdig en af de kommende uger. Skilte skulle også snarest være på vej. Officiel overdragelse fra kommunen er endelig ankommet.
 • Ansøgning til reparation af badebro: Bevilling er ankommet men kommunen har mange betingelser. Budget samt beskrivelse af andre krav skal indsendes, hvilket gøres af Jette og Gretel.
 • Hjertestarter: Sandra har talt med Benny om evt placering på den gamle kro. Har undersøgt indkøb af forskellige hjertestartere. Priser svinger meget. Bente undersøger mulighed for placering i opvarmet rum hvor der er nem adgang til den. Ansøgning sendes igen til Tryg fonden af Hans. Budget blev diskuteret. Forslag om evt støtte forening.
 • Markedsundersøgelse for Elstrup/Elstrupskov: Udkast udarbejdet og gennemgået af Gretel. Forslag til spørgsmål gennemgået. Gretel laver endelig udkast som tages op ved næste møde.
 • Børnefest ifm byfesten: Rikke vil gerne være med til at arrangere. Gretel indkalder separat først i august.
 • Skilte med legende børn i Elstrupskov: Meget blandede følelse omkring flere skilte med legende børn. Hastigheden er det egentlige problem og derfor er ”legende børn skilte” nok ikke den rigtige løsning. Erfaringsmæssigt har skiltene i Elstrup indtil videre haft begrænset effekt. Bestyrelsen har derfor besluttet at flytte skiltet ved nederst udkørsel fra Elstrup hvor der i forvejen findes et bump, og dette flyttes til Elstrupskov. Jette bærer sagen videre i Elstrupskov. Mulighed for tidsbegrænset hastighedsmåling undersøges ved politiet.
 • Damefrokost er fast sat til 29 september: Der opfordres til god opbagning.
 • Arrangementer til efteråret: Jette har arbejdet på et foredrags arrangement og der synes at være et meget spændende oplæg under opsejling. Det forsøges arrangeres en aften i oktober eller november.

4. Nye sager:

 • Ingen nye sager siden sidst.
 • Ejner etablerer markedsplads på intranet efter opfordring fra Jette på Skadebjergvej

5. Evt.

 • Henvendelse til Skov og Naturstyrelsen angående for mange autocampere ved Flædbæk strand har kun affødt en opfordring til at henvende sig til Egon (skovløber). Vita tager kontakt til Egon.
 • Referat fra Landsbyforum: Efterlyser flere repræsentanter, kun 8 ud af 27 deltagere var fremmødt. Forslag om fælleshjælp om f.eks. udvikling af Mommark havn. Manglende kommunikation fra kommunen er et generelt problem. Næste møde 29. august.

6. Ny mødedato:

Næste møde: Hos Bente 11. september 2012 kl 19:00

Pbv

Ejner 

Del på Facebook