Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat af bestyrelsesmøde Elstruplaug 1. April 2014

Referat af mødet 1. April 2014 hos Sandra

Deltagere: Sandra, Rene, Claus, Carsten, Ejner, Vita, Bente, Gretel, Jette

Konstituering

Vi bibeholder den gamle fordeling:
Gretel – formand
Bente – kasserer 

1. Kommentar fra sidst: Referatet blev godkendt

 2. Regnskab
Tilskud fra Kommunen er kommet og regnskab godkendt
Bank skifte diskuteret og enstemmigt godkendt

3. Opfølgning igangværende sager

a. Evaluering af generalforsamling: Godt arrangement, godt fremmøde, hyggelig dag som ramte alle aldersgrupper

b. Udflugt 2014: Ikke helt klar endnu. Søgt om økonomisk støtte fra forskellige fonde

4. Nye sager

a. Planlægning, arbejdsindsats 2014. Hvad skal vi arbejde med?
b. Hjemmesiden

Vi deltager i mødet den 22. April i Kær om LUP2 og om turismen der skal fremmes i området. Deltagere Gretel, Carsten, Ejner og Rene

Politiker for hjemmesiden skal på skrift og klare aftaler omkring dette klart fremgå.
Ejner viser os den nye hjemmeside og de muligheder vi har.
Samtidig har erhvervsdrivende i byen også mulighed for at lægge link ind til deres hjemmeside og reklameværdien i det.
Vi orienterer om mulighederne på hjemmesiden for foreninger og erhvervsdrivende.
Gretel tager sig af alle erhverv og alle foreninger fordeles
Orienteringen skal foretages snarest og skal sendes til Ejnar inden næste møde.

Statistik på elstruplaug.dk: i 2014: 1007 besøgende, 12000 sidevisninger. Siden 2009: 52000 besøgende på hjemmesiden

c. Affaldsindsamling

Rene orientererde om Danmarks Naturfredningsforenings indsamling 27.4., men vi flytter det til 26. April pga konfirmation om søndagen.
Kommunen vil sponsorere pølser og drikkevarer. DN giver 5 veste og gribestokke.
Arrangement laves kl. 10-12 med 4 startsteder Elstrup og Elstrupskov
Vita – Sandra – Rikke – møllen
Viktor laver indbydelse

d. Turnus flyers: Viktor, Mie, Karina, Tanja, Jeppe

e. Mødet 22.4.2014 / lokale udviklingsplaner

5. Evt: Orientering fra møllen

Stalden skal males inden forårsudstillingen og de satser på en høstudstilling, og andre spændende tiltag.
Orientering fra general forsamlingen
Carsten, Ejner, Risa, Sten, Ernst – Rene (suppleant) = bedst.medlemmer

Forslag om at i forbindelse med velkomstpakken fra bylauget, kan der gives et gratis medlemskab til Møllens Venner det første år. Det blev bevilliget 

Landsby forum. Carsten har sat gang i turismen og flextrafik.

6. Ny mødedato: 1. Juli 2014 kl. 19.00 hos Rene

Del på Facebook