Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Placering af Skulptur i Elstrup

Som tidligere informeret her på hjemmesiden, så har Elstrup vundet i en konkurrence om en skulptur. Størrelse og udseende af skulpturen kendes ikke. Der vil i september blive afholdt en fest på landbrugsskolen i Gråsten, hvor bestyrelsesmedlemmer fra alle landsbylaug vil blive inviteret og her vil skulpturene blive afsløret.  Hvis alt går vel kommer den til byen i efteråret 2009.

Bylauget har talt om 4 steder hvor man evt. kunne placere denne skulptur. De fire steder er flg.:

  • I krydset oppe ved mølle, der hvor byskiltet står
  • I græsstykket hos Bjarne Petersen, hvor den gamle branddam har været
  • Etablering af en plads midt i krydset – der hvor man kører ned til den gamle skole
  • På hjørnet af Skadebjergvej, den trekant hvor der er lagt grus på..

Bylauget har talt med personerne som bor / ejer jorden hvor vi gerne ville have placeret skulpturen og de har alle været positive for en evt. placering hos dem.

Onsdag den 15. Juli 2009 var Landdistriktskoordinator Julie Thorsøe fra Sønderborg Kommune på besøg i Elstrup for se på de 4 placeringer som er udset af bylauget.

Julie Thorsøe tog billeder af de 4 steder og hendes tilbagemelding ang. placeringer har været, at græsstykket inde i byen er det mest oplagte sted. Som anden prioritet mener hun at en placering oppe i krydset ved møllen ville være god.

Det er endnu ikke besluttet hvor placeringen af skulpturen bliver, så de 4 placeringer er alle åbne endnu. Det vil blive drøftet på bestyrelsesmødet den 10. August 09 – så vi modtager gerne tilbagemeldinger på, hvilken placering I mener vil være den bedste !!!!

Med venlig hilsen

Gretel Denker Jørgensen

Del på Facebook