Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 6. marts 2011 kl. 14.00 – 16.30 i gildesalen på Fladbækvej 34 (hos Vita & Torben Kock)

1) Dagsorden i henhold til vedtægterne 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 27/2-2011 !
(Medlemmer kan 3 dage før generalforsamlingen anmode om udleveringen af medlemmers indkomne forslag til gennemsyn) 

På valg til bestyrelsen:

  • Bente Thomsen     (ønsker genvalg)
  • Vita Kock              (ønsker genvalg)
  • Annelene Christensen      (ønsker ikke genvalg)

2) Sønderjysk kaffebord bagt af frivillige kursister hos Migge’s Bageri, Skovby – se vedhæftet indbydelse 

3) Foredrag om Indien ved Mie Russel 

Vi håber på mange vil møde op og få indflydelse på vores lokalområde 

Vel mødt
Bestyrelsen

Del på Facebook