Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 6. marts 2011 kl. 14.00 – 16.30 i gildesalen på Fladbækvej 34 (hos Vita & Torben Kock)

1) Dagsorden i henhold til vedtægterne 

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 27/2-2011 !
(Medlemmer kan 3 dage før generalforsamlingen anmode om udleveringen af medlemmers indkomne forslag til gennemsyn) 

På valg til bestyrelsen:

  • Bente Thomsen     (ønsker genvalg)
  • Vita Kock              (ønsker genvalg)
  • Annelene Christensen      (ønsker ikke genvalg)

2) Sønderjysk kaffebord bagt af frivillige kursister hos Migge’s Bageri, Skovby – se vedhæftet indbydelse 

3) Foredrag om Indien ved Mie Russel 

Vi håber på mange vil møde op og få indflydelse på vores lokalområde 

Vel mødt
Bestyrelsen

Del på facebook
Del på Facebook