Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 5. Marts 2017 kl.10 til kaffe og rundstykker.
Hvor: Vita & Torben Kock, Fladbækvej 34, Elstrupskov

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af laugets reviderede regnskab og godkendelse af dette.
  4A Regnskab for ”Kultur i Elstrup/Elstrupskov”
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Laugets fremtidige arbejde:
  : Revideret udviklings plan. Udkast til denne kan bestilles inden generalforsamling hos Gretel. (Tlf. 61668055 eller mail gretelhjj@gmail.com)
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 20. Februar 2017

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:
* Vita Kock, Elstrupskov
* Bente Thomsen, Elstrup
* Solvej Christensen, Elstrup (modtager ikke genvalg)

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til kaffe og rundstykker. Dette kan ske til Gretel D. Jørgensen (61668055 / 74458055)  senest den 20. Februar 2017

Vi håber på at mange, unge som gamle, vil møde op og derved få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt
Bestyrelsen

Del på Facebook