Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 5. Marts 2017 kl.10 til kaffe og rundstykker.
Hvor: Vita & Torben Kock, Fladbækvej 34, Elstrupskov

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af laugets reviderede regnskab og godkendelse af dette.
  4A Regnskab for ”Kultur i Elstrup/Elstrupskov”
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Laugets fremtidige arbejde:
  : Revideret udviklings plan. Udkast til denne kan bestilles inden generalforsamling hos Gretel. (Tlf. 61668055 eller mail gretelhjj@gmail.com)
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 20. Februar 2017

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:
* Vita Kock, Elstrupskov
* Bente Thomsen, Elstrup
* Solvej Christensen, Elstrup (modtager ikke genvalg)

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til kaffe og rundstykker. Dette kan ske til Gretel D. Jørgensen (61668055 / 74458055)  senest den 20. Februar 2017

Vi håber på at mange, unge som gamle, vil møde op og derved få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt
Bestyrelsen

Del på facebook
Del på Facebook