Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Kommuneplan 2019 – 2031

Kommuneplanen 2019-2031 er sendt i høring og kan læses her:

https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/forslag-til-kommuneplan-2019-2031

Der kan indgives bemærkninger til Kommuneplanforslaget frem til den 13. september 2019.

Hvis I er inde i kommuneplanen elektronisk, og ønsker at komme med kommentarer hertil, er der, i højre hjørne et orange felt, hvor man kan indsætte sine kommentarer.

Elstrup / Elstrupskovs landsbylaug er bl.a. kommet med forslag til at afdække nye byggemuligheder i området og dette projekt er der arbejdet videre med.

De nye afgrænsninger for området er markeret med blåt og de røde streger er de bestående afgrænsninger. De pink streger er matrikel grænser.

Der er er to kort, et Elstrup nord og et Elstrup syd kort

I Elstrupskov findes der ingen afgrænsninger, da behandles sagerne individuelt.

Hvis der er nogen spørgsmål til afgrænsningerne og eller kommuneplanen generelt er I velkommen til at ringe eller skrive til:

Birgit Thingsgaard
Landskabsarkitekt cand.hort.arch.
T 88 72 55 92 M 27 90 55 92
bthi@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Eller

Jane Ruby Hansen
Planlægger
T 88 72 55 87 M 27 90 55 87
jrhs@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Del på Facebook