Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Info om miljøscreeningsskema

Kære landsbylaug

Vi har modtaget følgende, der vedrører jeres område og derfor videresendes:

Vedhæftet (klik på link nederst i dette indlæg) er Sønderborg Kommunes skema til miljøscreening for et forslag til lokalplan 1.1-2 Lokalplan for bevaringsværdigt miljø i Elstrup.

Jeg vil gerne have eventuelle bemærkninger senest d. 10. december 2020

Det skal understreges, at det er alene er miljøscreeningen, der er i høring.

Har I behov for yderligere oplysninger om projektet, er I velkomne til at kontakte mig.

Projektet er sendt i høring hos:

Eksterne: Erhvervsstyrelsen, Museum Sønderjylland, Haderslev Stift, Dansk Naturfredningsforening, herunder lokalkomitéen, Sønderborg Brand & Redning, Syd- og Sønderjyllands Politi – færdselsafdelingen, Sønderborg Forsyning (Tine Dalager), Bygningsbevaringsrådet i Sønderborg, Brand & Redning samt Elstrup Landsbylaug via Bosætningskoordinator Connie Skovbjerg.

Interne Erhverv & Affald: (Gert Hansen, Torben Kobberø), Projekt & Anlæg (Astrid Kjærsgaard), Vand & Natur (Susanne Esbensen, Lonnie Jessen og Vibeke Ring Kuntz).

By og Landskab
Landbrug
Vand & Natur
Vand & Jord
Erhverv & Affald
Projekt & Anlæg

Med venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Bæredygtighed, Natur & Landdistrikter

Carl Erik Maae
Landsbyudvikler

27905469
came@sonderborg.dk – www.sonderborgkommune.dk

Link til Lokalplanen: 1.1-2_Lokalplan Elstrup_Miljøscreeningsskema

Del på Facebook