Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Generalforsamling i Elstrup – Elstrupskov bylaug

Generalforsamlingen afholdes: Søndag den 21. februar 2010, kl. 14.00 – 16.30

Hos: Vita og Torben Kock, Fladbækvej 34 , Elstrupskov

Der serveres kaffe og kage.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag*
 6. Laugets fremtidige arbejde
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Bestyrelsen er på valg jvf. §5 i vedtægterne, men alle modtager genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsupp.
 10. Evt.
 11. Indlæg om Elstrup Mølle v/ Ernst Linow

Vel mødt

Bestyrelsen

*Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5 skal være formanden i hænde senest den 14. februar  2010. Medlemmer kan 3 dage før generalforsamlingen anmode om udlevering af medlemmers indkomne forslag til gennemsyn !

Del på Facebook