Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Forslag til nye valgsteder i Sønderborg kommune

Få et godt valg – med 17 valgsteder

Byrådet i Sønderborg Kommune har i efteråret 2010 arbejdet med en modernisering af den måde, vi afholder valg på.
Ét af forslagene, der har været drøftet, er en struktur med 17 valgsteder.
Inden Byrådet træffer endelig beslutning i foråret 2011, sendes forslaget i høring. Det sker for at få så mange input og ideer som muligt – fra så mange som muligt.
Forslaget sendes i høring i perioden 3. december 2010 til 6. februar 2011 i:

  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Landdistriktsudvalget
  • Integrationsrådet
  • Landsbyforum

Borgerpanelet i Sønderborg Kommune bliver også spurgt. Borgerpanelet består af 1.500 repræsentative borgere, der besvarer undersøgelser via internettet.
Desuden afholder Borger- og Demokratiudvalget 3 borgermøder, hvor forslaget bliver præsenteret. Borgermøderne afholdes

Gråsten Skole den 25. januar 2011 kl. 16.30 – 18.00
Sønderborg Bibliotek den 27. januar 2011 kl. 16.30 – 18.00
Nordborg Rådhus den 3. februar 2011 kl. 16.30 – 18.00

Borger- og Demokratiudvalget deltager i borgermøderne for at bespare spørgsmål og for at høre kommentarer til forslaget. Der vil også blive taget referat af dialogen på borgermøderne, som vil indgå som et høringssvar til det videre politiske arbejde med forslaget.

Med venlig hilsen
Frank Bodholdt Jakobsen
Formand
Borger- og Demokratiudvalget

Høringsmateriale:

Nuværende valgsteder

.

.

.

Forslag til 17 valgsteder + oversigt

.

.

.

Del på Facebook