Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Elstruplaug: Referat af bestyrelses mødet afholdt den 13. Januar

Referat af bestyrelses mødet afholdt den 13. Januar 2015, hos Claus Hansen

1. Kommentarer til sidste referat: Ingen

2. Regnskab: Godkendt

3. Opfølgning / Nye sager

 • Skulptur (bare så vi ikke glemmer den): Jf. Ejner Kobberø, så har han lavet en aftale med Sten Jørgensen, som i foråret 2015 gerne vil behandle den.
 • Udviklingsplan: Forslag at det udsættes til andet halvår af 2015 / Godkendt af bestyrelsen
 • Politikker / Regler: Forslag at det udsættes til andet halvår 2015 / Godkendt af bestyrelsen
 • Erhvervsdrivende i Elstrup/Elstrupskov: Ingen tilbage meldinger fra nogen. Vi prøver at holde bolden varm.
 • Aktivitets kalender 2015: Aktiviteter lægges ind på hjemmesiden. Oplæg laves af Jette Andersen og sendes til Ejner. Vi omdeler den også til alle hustande.
 • Elstrup / Elstrupskov rydder op: Projektet løber at stablen den 9. Maj 2015. Går i store træk ud på at man afholder loppemarked diverse steder i byen. Det er Herdis, Bianca, Mette J. som står bag ideen. Det medtages på aktivitetsplanen og nærmere info følger.
 • Damtoften m. bl.a. Legepladsen: Kommunen har kontaktet os vedr. legepladsen på Damtoften. Den er ikke lovlig. Vi tager kontakt til legeplads udvalget for at høre hvad de mener der skal sket. Kommunen vil have at vi skal lave en brugeraftale af området. Vi skal have afklaret helt hvad denne aftale går ud på og i tilfælde af uheld på pladsen, hvad så ?
 • Den gamle brand sprøjte: Bestyrelsen var enige om at det kunne være meget spændende at få den tilbage til Elstrup. På nuværende tidspunkt er der dog ingen som har ressourcer til at involverede Dem i sagen. Hvis der er andre som kunne tænke dem at arbejde med denne sag, så kontakt endelig et bestyrelses medlem.
 • Udflugten 2015: Afholdes Maj 2015
 • Kultur i Elstrup / Elstrupskov: Der er nedsat en arbejdsgruppe under landbylauget. De holder deres første møde den 20. januar 2015. Første arrangement afholdes den 6. marts 2015 med Irsk aften. Gruppen der spiller hedder Shamrock. Hele sagen er startet på grund af en henvendelse fra Uwe Wolff fonden.
 • Generalforsamling 2015: Afholdes den 1. marts 2015, kl. 15 i Møllen. Der afsluttes med spisning. Nærmere indbydelse følger. På valg er Rene Christensen – Bente Thomsen og Vita Kock.
 • Led-lamper: Lauget er blevet kontaktet af en ekstern person som vil præsenteres os for nogle nye LED pærer som han har været med til at udvikle. Bestyrelsen var enig om at vi ikke kan involvere os i kommercielle ting og det vurdere man at denne henvendelse var. Vi vil anbefale ham at tage kontakt til Mølles Venner (Carsten Andersen) for evt. at holde en intro aften om pærerne eller deltage når Møllen holder marked deroppe nu her til foråret.

4. Evt.

 • Alt som I har: Carsten havde deltaget i mødet med Visiongruppen for Nord-Als og det havde givet ham inspiration til at man måske ikke altid skulle søge langt for at se nogle spændende ting. Tit så ligger det lige for vores næsetip. Han foreslog at man måske bare skulle arrangere en dag til Jollmansgård – Traktormuseum – Kleinbahn etc. I lighed med turen til Holm vineri i 2014. Dette forslag vil vi I bestyrelsen arbejde videre med.
 • Landsbyforum: Gretel deltog også i mødet med Visiongruppen for Nord-Als. Det er bare et mega projekt man der er i gang med. Det bliver spændende at følge. I kan læse om hele projektet på deres hjemmeside.

5. Kommunale ting / Gretel

 • Tilskud: Ansøgning er sendt til kommunen.
 • Fysiske grænser: Ingen kommentarer fra vores laug af til kommunen. Vi er enige i Deres oplæg.
 • Invitation Slip energien løs: Workshop afholdes den 30/31. Januar 2015. Carsten Andersen deltager.

6. Ny mødedato: Næste møde afholdes den 7. April 2015 hos Vita Kock.

PBV
Gretel Denker Jørgensen

 

 

 

 

Del på Facebook