Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Elstruplaug bestyrelsesmøde 1. november 2010

Mødested:  Vita.
Afbud: Annelene & Jette

Dagsorden:

1. Kommentarer til sidste referat – ingen

2. Regnskab – godkendt

3. Opfølgning på igangværende sager :

 • Bevilget beløb til legende – børn – skilte og trafikspejl: Gretel sender brev vedr. pladsering/godkendelse til Grethe Karlsen, Sønderborg Kommune, så det kommer med på næste møde.
 • Legepladsrenovering:  Mette Iversen har sendt ansøgning til Tips- og lottomidler 2011.
 • Juledekorationer: 21. november 2010 kan der laves juledekorationer hos Vita – Indbydelse kommer snart !
 • Juletræstænding: 27. november 2010 arrangeres igen i år lidt julehygge hos Herdis. Indbydelse kommer snart !
 • Migge´s Bageri, Skovby: Bente har forespurgt på en bagedag m/ efterfølgende kaffebord – dette kan arrangeres først i det nye år.  Indbydelse kommer i det nye år.

4. Nye sager:

 • Hjertestarter fra Trygfonden : Forslag fra Bjarne P. – Gine laver ansøgning.
 • Førstehjælpskursus: Sættes på rulleplan

5. Evt.- Gretel orienterede fra fællesmøde i Landsbyforum/landdistriktsudvalg 7. oktober 2010.

 • Info fra Else Redsepovic vedr. kulturhovedstad 2017.
 • Else R. efterlyste focusgrupper i landsbyerne mht. bidrag til kulturhovedstad 2017.
 • Agnes Nielsen arbejder på ” dansens dag” 28.-30. april 2011.
 • Ny medarbejder i L.A.G. – Karsten Gram,  Gråsten

6. Ny mødedato: 10. januar 2011 kl. 19.00 hos Jette

Pbv. Bente

Del på Facebook