Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Elstruplaug bestyrelsesmøde

 1. Kommentarer til sidste referat: Godkendt
 2. Regnskab: Der bliver drøftet omkring Sydbank kræver gebyr ved indsættelse af kontanter,der vil blive drøftet ved næste møde om mulig bankskifte.
 3. Opfølgning på igangværende sager:
  A. KKK-kortsklub for kvinder: Der bliver arbejdet på sagen.
  B. Evaluering af mødet med udvalgene: Gretel orienterer omkring de forskellige udvalg som er i Elstrup og Elstrupskov og som vil komme til at ligge på hjemmesiden.
  Aktivitetskalender på hjemmesiden bliver drøftet, der vil arbejdes videre med dette.
 4. Nye sager:
  A. Dato for generalforsamlingen: Den  2. Marts  fra kl 14-17
  B. Planlægningen af denne:
  Der bliver arbejdet med indbydelsen.
  På valg: Jette, Klaus, Gretel og Sandra.
 5. Evt.
  A. Alt det som I har
  Der bliver søgt ved de forskellige fonde til den årlige udflugt.
  Ca 600 besøgende ved jul i møllen.
  B. Landsbyforum / Claus
  Gretel orienterer omkring overvejelse af ansøgning til årets landsby.
  C. Kommunale ting / Gretel
 6. Ny dato: Næste mødedato d.25. Februar ved Jette.

PBV
Vita

Del på Facebook