Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Elstruplaug bestyrelsesmøde d.11. september

Deltagere: Jette, Sandra, Ejner, Rene, Bente, Gretel og Vita
Afbud ved Claus. 

 1. Kommentar til referat: Ingen
 2. Regnskab: Bente orienterer omkring dette. Der er kommet 2300 kr i støtte til badebroen.
 3. Opfølgning på igangværende sager: Julekalender kommer igen i år.
  *
  Tovholdere til dette er Bente, Gretel,  Sandra og Vita.
  *
  Der bliver arbejdet på et arrangement til efteråret.
  *
  Orientering omkring vores hjemmeside, hvordan den skal se ud fremadrettet, vil blive taget op til næste møde.
  *
  Vi fra bestyrelsen vil sørge for at der hele tiden er sedler på badebroen til indbetaling, der er oplevet, at folk gerne ville betale – men hvor der ikke har været muligt for dette.
  *
  Gretel orienterer omkring tilbagemeldingen fra vores ”Egen Avis” hvor vi havde en side fra Bylauget, tilbagemeldingen har været positivt og en del synes der skete mange forskellige ting.
  *
  Børnefest: 28 børn var der meldt til. Der var gang i den lige fra start, meget sjovt og dejlig med optræden af 3 piger. Superskønt.
  *
  Der er sendt takkebreve til Linak, Danfoss og kulturfonden som tak til støtten til turen til Sild.
  *
  Der skal og så lyde tak herfra til Heidi, Claus, Mie og Anil som har sørget for en god byfest.
 4. Bordet rundt: Ang hjertestarter har Hans Jeppesen søgt ved trygfonden og venter på svar.
  Vindmølleprojekt er droppet her i området.
 5. Kommunale ting: Gretel orienterer omkring dette.
  *
  Der er sendt invitationer ud til ”Første beplantede filteranlæg i Østerholm d. 26. sept, Aase Nygaard vil deltage.

Næste møde er den 6. november.

Del på Facebook