Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Borgermødet vedr. forslag til Lokalplan for Elstrup

Det er desværre ikke lykkes for landsbylauget at få det digitale borgermøde torsdag
den 8. april 2021 flyttet, så det kunne foregå fysisk. (Covid19)
Vi opfordrer at I tilmelder jer, til det digitale informationsmøde. I e-boks har I den
11. marts 2021 fået en beskrivelse hvordan I skal forholde jer.
Tilmelding skal ske senest mandag den 5. april 2021.
Det ville også være en god idé, hvis I måske, kunne sætte jer sammen med en nabo
eller to. Derved kan vi få flere til at deltage, da ikke alle er ”dus” med det digitale.
Hvis I ikke har mulighed for at deltage i det digitale møde, men har spørgsmål og
eller indsigelser til lokalplansforslaget, så opfordrer vi jer til at kontakte Sille
Marcussen Dall på tlf. 88725459 eller mobil telefon 27905459
Mail adresse: smar@sonderborg.dk
Det er meget vigtigt for byen, at I gør opmærksom på jeres holdning til lokalplanen
Husk at jeres egne digitale indsigelser, skal være indsendt senest inden den 6. maj
2021, datoen er deadline for høringssvar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Elstrup/Elstrupskovs Landsbylaug

Del på Facebook