Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelsesmøde referat Elstrup laug 11 oktober 2011

Mødereferat 11.okt 2011 hos Jette

Deltagere: Gretel, Carsten, Klaus, Bente, Jette, Gine, Rene og vita.

1. Der var ingen kommentar til sidste referat.

2. Regnskab

Orientering fra kasserer.

3. Opfølgning på igangværende sager

Status på badebroen ved Jette og Gretel, broen er kommet op, den ligger i Elstrup. Dem der hjalp med at få broen op, fik kaffe og kage ved Jette i Elstrupskov.

Orientering fra Elstrup mølle: Carsten orienterer omkring status.  Carsten og Ejner vil undersøge , hvordan de arbejder andre steder med mølleprojekt, de vil holde et møde  hvordan de vil gribe det hele an.

Storkerede: Carsten har fået svar fra  en tysk hjemmeside ang hvad der kræver for at have en storkerede i forhold til græsareal og føde.

Skilte med legende børn: Rene og Claus er i gang med at sætte skiltene i jorden.

Arrangement for mellem gruppen:  Dette emne kommer med til næste møde.

Sølspang: Gine har fået svar fra kommunen omkring vejnavnet.

Hej Kathrine

Sølspang er en overgang over et vandløb i den sydlige del af marken, Hestebed i forbindelse med det gamle vejforløb Elstrup-Gugerup.

Hesetbed er en mark vest for Fynshavvejen – 300m s. for Elstrup. Bed = græsmark – folk som deltog i ting på Tingholm, lod deres heste græsse på denne mark.

Disse oplysninger stammer fra bogen Alsiske stednavne og den er udgivet af Alsingergildet.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune BYG

Laila Matthies Christensen
Byggesagsbehandler

Projekt legeplads: Grethe orienterer,  det er udfordrende at få en legeplads i Elstrup Overby på kommunens matrikel  , da der kræver mindst 300 børn i landsbyen.

4. Nye sager:

Vita orientere at der vil komme en damefrokost i foråret,  der følger nærmere  information efter jul.

5. Evt:

Førstehjælps kursus vil komme til foråret.

Svend Andersen vil gerne holde foredrag  efter jul , Claus vil spøge Svend hvordan det skal forgå.

Gretel orienterer fra Landsbyforum.

Lysabild er kåret til årets landsby i Sønderborg kommune.  Vi har fået en mail frakommunen, at præmien til Lysabild er vores skulptur Eva.  Vores formand og os i bestyrelse er selvfølgelig meget forundret over dette og Gretel er i gang med en mailveksling til kommunen. Vi afventer svar .

Andet:  Ove Jørgensen har været en ildsjæl, og indstillet at vi (Landsbylauget) får sponsereret  et  beløb fra Syd Energi fibernet  for hver husstand som har fået indlagt fibernet. Der vil komme nærmere information på  hjemmesiden.

Næste møde er d. 8. november ved Bente Thomsen  kl. 19.

Referent: Vita Kock

Del på Facebook