Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelsesmøde i Elstruplaug den 3 juni 2010

Mødet blev afholdt hos Vita Koch
Deltagere : Vita, Jette, Bente, Ejner, Gine, Annelene, Claus
Afbud: Gretel

Dagsorden:

 1. Der var ingen kommentar til sidste referat.
 2. Vi fik oplyst ,at der var 12486 kr på kontoen
 3. Det blev en hurtig gennemgang af rulleplanen
 4. Indbydelse: Turen for de ældre, der kom nye foreslag til udformning. Annelene ville tage den med hjem og ændre den. Gine står for at få den trykt. Annelene bringer dem ud i den kommende uge.
  Der afholdes møde omkring tilmeldinger og andre praktiske ting sidst i juni. Gretel, Annelene, Bente, tager med på turen, måske også Jette.
 5. Leif, Gine, Vita og Torben vil om søndagen gå op og kigge på, hvor bænken skal være
 6. Claus tager kontakt til Ernst om vi må bruge hans lokaler og et lille foredrag. Det er ok
  Jette laver indbyelse til tirdag, så de bliver omdelt onsdag.
 7. Prisen på grillen blev aftalt til 100 kr til dem der bor i lauget, 200 kr for de udenbys, men hvad med byfesten, sankthans,m.fl.???
 8. Indkøb til indvielse af infotavler og bænk.
  Claus: øl, vand, servietter, bakker, sennep, ketchup, remoulade, sugerør, glas.
  Vita: pølser 2 slags
  Gine : kul, tændvæske, pølsebrød.
  Bente: champagnen.
  Jette : grill.
 9. Næste møde aftalt til den 6. september hos Ejner

Hvis der skulle være ændrinder til husenes historie kan ændring sendes til Ejner.

Claus

Del på Facebook