Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelsesmøde den 1. marts 2010

Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Gretel.

Deltagere: Gretel, Gine, Claus, Jette, Annelene, Bente
Afbud: Vita, Ejner

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen:

-Der er ingen ændringer i bestyrelsesposterne i forhold til sidste år.
-Alle punkter i forretningsordenen blev gennemgået.
-Iflg. vedtægtsændring til §5 som er godkendt på generalforsamlingen er følgende personer på valg ved næste generalforsamling:
Vita, Annelene & Bente

2. Kommentarer til sidste referat, samt uredigeret referat fra generalforsamling 21/2-2010:

– Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt uden bemærkninger.
– Referat fra generalforsamling 21/2-2010: Hele §5 incl. ændring tilføjes i referatet fra generalforsamlingen.

Pkt. 10 Evt. : Logo nr. 7 vandt. Det var Anders Sørensen´s forslag som fik flest stemmer.

3. Regnskab: Godkendt

4. Opfølgning på igangværende sager:

– Der tages kontakt til legepladsudvalget omkring budget og plan.
– Udviklingsplan: der er udarbejdet oplæg til visioner, strategiplan, handlingsplan og overordnet strategi.
– Gretel går igang med at arrangere udflugtstur for personer over 60 år i Elstrup/Elstrupskov engang i maj-juni 2010. Der søges om tilskud til turen.

5. Nye sager:

– Der blev drøftet en evt. mulighed for opstart af en cykelklub i Elstrup.

6. Evt. :

– Gretel tager sig af gevinst til logovinder.

7. Ny mødedato: Claus den 12. april 2010 kl. 19.00

Pbv. Bente

Del på Facebook