Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelsesmøde d. 1. feb.2010

Møde hos Vita d.1.feb.2010

Deltagere: Gretel, Vita, Claus, Jette, Bente, Ejner
Afbud: Annelene

Dagsorden:
1. Kommentarer til sidste referat
2. Regnskab
3. Opfølgning på igangværende sager
4. Nye sager, bla. planlægning af Generalforsamling
5. Evt.
6. Ny mødedato

1) Der var ingen kommentarer til sidste mødes referat.
2) Regnskab for år 2009 var afsluttet og klar til underskrift/godkendelse på Generalforsamlingen d. 21. feb.
3) Der er indkøbt en stor kul-grill, fremstillet af Svend Age Holm , Guderup Plejecenter. Tanken er at grillen kan lejes af folk fra Elstrup /Elstrupskov så den kan blive til glæde for os alle. Grillen vil opholde sig på adressen Elstrup Overby 16 og grillen kan lejes efter aftale med Claus Andersen på tlf. 2014 8665. Der betales et depositum på 200 kr når man henter grillen og ved tilbagelevering får man 100 kr. tilbage igen. Grillen lejes normalt for 1 døgn, men det kan aftales anderledes.

Vi har fået bevilget penge til indkøb af 4 skilte med “Legende børn”. Ved ansøgning om opsætning af skilte fik vi imidlertid afslag – så i princippet har vi fået bevilget penge til noget som vi ikke kan få lov til at opsætte !!  Gretel undersøger nærmere.
Samtidig fik vi bevilget penge til opsætning af gadespejle ved Lammehaven og Elstrup Overby 8. Vejstyrelsen vil sammen med politiet komme ud og vurdere forholdene på stedet for tilladelse til opsætning.

Vi har også fået bevilget penge til 2 infotavler som skal opsættes på “strategiske” steder. Dette kræver dog at vi fremsender en nærmere beskrivelse af infotavlerne og et budget for fremstilling af disse tavler.
Steen Jørgensen, Fladbækvej vil gerne lave tavlerne.

Logokonkurrence:
Der er indkommet 7 forskellige forslag til et logo for Elstrup /Elstrupskov landsbylaug. Logoerne vil blive præsenteret på Generalforsamlingen hvor der afholdes afstemning.

Vi har indsendt ansøgning om en udvidelse af Landsbyzonen, hvilket kunne give mulighed for nybyggeri. Svar blev lovet i okt 2009, men vi har endnu ikke hørt fra kommunen ! Ved telefonisk henvendelse  blev der anbefalet at denne ensøgning kom med som en del af vores udviklingsplan. Udviklingsgruppen sørger for dette.

Der indkaldes til Generalforsamling d. 21. feb. hos Vita og Torben, Fladbækvej 34. kl. 14 – 16:30.

Næste møde i bestyrelsen er 1. marts hos Gretel hvor vi håber at hun har fået gipsen af så hun kan bage en kage 🙂

Del på Facebook