Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelsesmøde 5/1-2016

Dagsorden:

Mødet blev afhold hos Jette og der var afbud fra Claus.
Referat:  Bente

0. Heidi og Klaus vedr. byfesten 2015: Forhindret, punktet kommer med på næste møde.
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen
2. Regnskab: Godkendt uden bemærkninger. 
3. Opfølgning på igangværende sager: 
a. Legepladsprojektet: 12/1-16 holder Gretel møde med Kristian Nordstrøm (Landskab og anlæg) og Connie Skovbjerg (Landistriktskoordinator) omkring de regler, tanker og visioner vi arbejder med.
b. Udflugt 2016: Gretel & Bente holder møde 25/1-16 – Besøg på Legofabrikken er udelukket i 2016, da der er lukket for tilmelding. 
c: Donationsstander SuperBrugsen: Ansøgning sendt 05.15, så sagen lukkes og vi afventer.
d. Aktivitetskalender 1. halvår 2016: Tages med på næste møde i april.
4. Nye sager:
a.  Hjertestarter: 
Hans sender ny ansøgning til Trygfonden.
b. Skilte med Nabohjælp: Ejner gennemgår lidt omkring Nabohjælp på generalforsamlingen.
c. Generalforsamling: Dato 6. marts 2016 kl. 15.00 i Elstrup Mølle
Der bliver ca. kl. 17.00 serveret gratis aftensmad til deltagerne i generalforsamlingen.
Der arbejdes på et evt. arrangement for børnene.
Tilmelding af hensyn til bespisning nødvendig.
På valg er: Jette, Claus, Sandra, Gretel)
d. Den 6/1-16 samles repræsentanter for Nordals Laugene til Brainstorming – dette er en opfølgning af mødet i Nordals Idrætscenter 12/11 2015 omkring forhold til turistindsatsen på Nordals.: Gretel gav en orientering omkring de emner der blev drøftet i november. På mødet 6/1-16 vil man diskutere, hvad der evt. kan gøres for at involvere landsbyerne i aktiviteterne.
5. Evt.
a. Alt det som i har:
  Ingen konkrete ting
b. Landsbyforum (Gretel/Claus): se pkt. 4.d.
c. Kommunale ting / Gretel: Kort orientering, samt info om debataften på Gråsten Landbrugsskole 18/1-16.

6. Ny mødedato: 5. april 2016 kl. 19.00 hos Sandra

 

 

 

 

Del på Facebook