Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Bestyrelses mødereferat Elstrup laug

Mødereferat 13. September 2011 hos Vita.

Deltagere: Vita ,Jette, Bente, Ejner, Rene, Gine, Claus, Gretel

1. Der var ingen kommentarer til det sidste referat

2. Regnskab

Orientering fra kasserer vedr. kassebeholdning og indbetalinger til vedligeholdelse af badebroen ved Fladbæk.

3. Opfølgning på igangværende sager

Badebroen: Den bliver taget op snarest muligt. Der er søgt penge hos Mads Clausen Fonden til vedligeholdelse af broen. Ansøgningen bliver behandlet primo oktober 2011. Der er også sendt en ansøgning til Landdistrikts udvalget om økonomisk støtte.

Orientering om Elstrup Mølle: Ejner, Ernst og Carsten har startet et projekt op vedr. møllen. Budget ligger på omkring 13 millioner . Der ønskes oprettet en fond.
Gruppen har haft nogle positive møder med Charlotte S. Madsen og Bent Jensen fra Linak. Der har været en utrolig god sparring partnerne imellem.

Storkerede: Carsten Andersen har sat et projekt igang med at få storken tilbage til Elstrup. Han har kontaktet Storkene@nypost.dk . Fortalt om vores område, bl.a. at der bliver gjort meget for at bevare løvfrøen i området. Han har spurgt til hvad vi kan gøre for at vi evt. kan få storken tilbage til byen. Om der er hjælp at hente hos dem. Han afventer deres tilbagemelding.

Skilte med legende børn: 4 stk. skilte er indkøbt. Rene Christensen og Claus Hansen har påtaget sig opgaven at få dem sat op. Dette sker hurtigst muligt.

4. Nye sager

Arrangement for ”Mellem gruppen”: Vi arbejder på et arrangement for ”Mellem gruppen”. Der er kommet mange gode forslag og til næste bestyrelses møde skal vi komme med vores holdning til hvilket arrangement vi vil arbejde videre med.

Julekalender i december: Inspireret af Stolbro by, vil vi prøve at få lavet et lignende projekt i Elstrup / Elstrupskov. Bente Thomsen og Gretel Jørgensen er tovholder og nærmere information følger.

5. Evt.

Sølspang: Gine forespurgte om nogen havde bemærket at Tandsletvej havde fået nyt navn og hvorfra navnet kom. De fleste havde godt set navnet ”Sølspang”, men havde nok ikke tænkt nærmere over det. Gine kontakter Teknisk forvaltning med spørgsmålene.

Cykeltur: Turen startede kl. 10 og den gik ned til Nygård. Her blev frokosten indtaget. Der var Ikke så mange deltager, men dem som var med, havde en super hyggelig tur. Når turen arrangeres igen næste år, kan vi kun opfordre til at deltage.

Børnefesten: Blev afholdt fredag aften før vores ringridning og byfest. 20 børn deltog og de hyggede sig gevaldigt. Der ligger et indlæg på vores hjemmeside om arrangementet.

Legeplads projekt: Gruppen omkring dette projekt, vil meget gerne have hjælp til at udforme planen omkring legeplads projektet. Kontakt Mette Iversen, tlf. 74 45 98 93

6. Næste møde dato

Den 11. Oktober 2011, hos Jette Andersen, Elstrupskov

PBV / Gretel D. Jørgensen

Del på Facebook