admin

Udkast til lokalplan for Elstrup

På byrådsmødet i tirsdags (02-03-2021) blev der diskuteret en Lokalplan for Elstrup. Den var tilgængelig i går på Sønderborg Kommunes hjemmeside, og derfor har vi

Læs mere

Info om miljøscreeningsskema

Kære landsbylaug Vi har modtaget følgende, der vedrører jeres område og derfor videresendes: Vedhæftet (klik på link nederst i dette indlæg) er Sønderborg Kommunes skema

Læs mere

Oprensning af branddamme

I uge 45 påbegynder Sønderborg Kommune en oprensning af brand- / damme som ligger i kommunen. DVS at dammen Elstrup Overby bliver renset op. Kommunen

Læs mere