Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Ansøgning om ændring af Elstrup landsbygrænse

I forbindelse med, at forslag til Kommuneplan 2009 er i høring har vi mulighed for at indsende forslag til eventuel ændring af Elstrups lansbygrænse. På Skadebjergvej er der f.eks ønske om at bygrænsen flyttes lidt længere ud så der kan blive plads til en ny byggegrund til et parcelhus. Har du lignende ønsker opfordres du til at kontakte Gretel Jørgensen snarest muligt da ansøgninger skal indsendes til kommunen senest 19. maj 2010.  
Indkomne forslag til ændringer vil blive bearbejdet i de respektive forvaltninger, og efterfølgende forelagt til politisk behandling i september/okober.

Del på Facebook