Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Aktivitets og forsamlingslokale i Elstrup Mølle

Hele 218 ildsjælegrupper fra hele landet tilmeldte sig med lokale projekter i håbet om at få del i de 12millioner kroner som Realdania har afsat i deres anden ansøgningsrunde af Ildsjælekampagnen. Med bistand fra et fagligt rådgiverpanel har Realdania nu udvalgt 36 projekter på landsplan, som modtager støtte til realisering af deres mangfoldige projekter.

Foreningen “Elstrup Møllers Venner” er en af de grupper der får støtte til et ildsjæleprojekt.

Der har i mange år manglet et godt samlings- og aktivitetssted i Elstrup. I Elstruplaugs udviklingsplan har der længe været et ønske om at få et godt sted hvor man kan samles om fælles aktiviteter. Ligeledes har Elstrup Mølle manglet er godt aktivitetslokale hvor der f.eks. kan afholdes ”jul i møllen”, samt div. udstillinger.

Med disse ønsker i tankerne har foreningen ”Elstrup Mølles Venner” ansøgt om del af midlerne fra Realdanias ildsjæle kampagne og ansøgningen har nu mundet ud i et økonomisk tilsagn på 120.000kr. Der indrettes derfor nu et brugbart aktivitets og forsamlingslokale i den gamle svinestald, der er del af den fredede Elstrup Mølle. Lokalet skal kunne danne ramme om landsbyens mange arrangementer og udstillinger.

Den fredede vindmølle er allerede under restaurering, men svinestalden er ikke en del af det projekt og står i dag ubenyttet hen. Stalden er bygget i 1948 og skal ryddes for inventar, afløb og gulv. Istandsættelsen udføres så vidt muligt af lokalt frivilligt arbejdskraft.

Når stalden står færdig vil den danne rammerne for landsbyens sociale liv og mange af de arrangementer, som afholdes i byen – bl.a. loppe- og julemarked, særudstillinger, arrangementer for landsbylauget mm. Aktivitets- og forsamlingslokalet i svinestalden vil også blive brugt af Elstrup Mølles Venner til arrangementer, der kan bidrage med midler til drift og vedligeholdelse af bygningerne, så det fredede møllekompleks sikres for eftertiden.

Se også: http://soenderborg.lokalavisen.dk/moelle-venner-faar-fondsstoette-/Sønderborg-Kultur/20130308/artikler/703129765/1987

http://byggerietsildsjaele.dk/projekter/2013/elstrup-m%C3%B8lle

Del på Facebook