Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Anlæg af længe ventet cykelsti fra Elstrup til Fynshav påbegyndes nu

Anlæg af længe ventet cykelsti påbegyndes nu

En gravemaskine sætter på fredag skovlen i jorden i Elstrup som tegn på, at nu går arbejdet med at anlægge cykelstien til Fynshav i gang. Strækningen vil give en mere sikker skolevej til børn, der cykler til skole i området, ligesom den vil forbinde eksisterende cykelstier og dermed gøre det endnu mere attraktivt at være cykelturist på Als.

Anlægget føjer endnu en trafiksikker sti til nettet af cykelstier i Sønderborg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune har de seneste år godkendt og iværksat, at en række cykelstier er anlagt. Flere af dem har bundet tidligere cykelstier sammen og dermed medvirket til, at man efterhånden kan komme langt og trafiksikkert omkring i kommunen på cykel – uden at skulle ud på trafikerede landevej.

Cykelstien langs med Fynshavvej bliver placeret på nordsiden af vejen på hele strækningen fra Elstrup til Fynshav.

– Vi valgte den dyre løsning, men vi synes, det var vigtigt at komme i mål med et godt og trafiksikkert projekt, når vi skal have glæde af den de næste 50 eller 100 år. Både Midtals Friskole, Guderup Skole og stierne i forbindelse med Nørreskoven er på nordsiden af vejen, så placeringen giver også på den måde god mening, siger Aase Nyegaard.

I alt kommer cykelstien til at koste 14,5 mio. kr., hvoraf en del skyldes prisstigninger, siden kommunen fik overslaget på 12 mio. kr. i 2016. En ejendom, der ligger meget tæt på Fynshavvej i Katry, skal eksproprieres og fjernes, ligesom der flere steder skal ændres på tilkørsler, fordi der er store niveauforskelle lige nord for Fynshavvej. Ved Midtals Friskole skal der af samme grund etableres en støttemur.

FAKTA

Første spadestik til cykelstien tages på fredag, den 4. september, kl. 10 ved Fynshavvej over for Elstrup Mølle i Elstrup. Her vil formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard, holde en lille tale og foretage det første spadestik. Selve arbejdet vil derefter gå i gang fra på mandag. Det ventes færdigt i løbet af foråret/sommeren 2021.

Evt. yderligere:

Udvalgsformand Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18, mail: any@sonderborg.dk

Afdelingsleder Jens-Kristian Mikkelsen, Projekt og Anlæg, tlf. 27 90 56 04, mail: jemi@sonderborg.dk

Del på Facebook