Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmøde i Elstruplaug

Referat af møde 21-3-2011 hos Claus Hansen

Deltagere: Rene, Claus, Ejner, Gretel, Bente, Gine, Vita og Jette

Konstituering: Gretel bliver som formand, men vil gerne afløses til næste år!

                         Bente og Vita bliver som kasserere

Adresselisten over bestyrelsesmedlemmer opdateres af Gretel og sendes til kommunen

Dagsorden:

1. Kommentarer til sidste referat samt generalforsamlingen

–         god generalforsamling

–         god idé at alle best.medlemmer kom med indlæg til generalforsamlingen. Det gjorde at vi kunne løfte i flok, og samtidig også fange folks opmærksomhed

–         et godt forarbejde til næste generalforsamling, kan måske lokke nye ind i bestyrelsen

–         vi skal bearbejde og informere områdets beboere, for at gøre dem mere interesserede i laugets arbejde

–         mødet skal kunne afvikles i det aftalte tidsrum kl.19-21 !! 

2. Regnskab godkendt.

3. Opfølgning af igangværende sager

–         Gennemgang af rulleplan  –  de forskellige tovholdere samler op på deres områder

4. Nye sager

–         Forslag til arrangement: En tur til ”Den grønne diamant”

–         Elkabler søges nedgravet samtidig med fibernet: Ejner tager den med SE

–         Kontingent: mener vi ikke er nødvendigt, da det balancerer. Så var det måske en bedre ide at oprette en støtteforening for broen ved Fladbæk

–         Elstrup Ringridning’s mangel på hjælp: hvis lokalbefolkningen bliver spurgt, vil de sikkert gerne give en hånd med. Men det kræver nok en tovholder

5. Evt.

–         Forslag om eftermiddags-cykeltur til Nørreskoven. Rene er tovholder og det kommer på rulleplanen

–         Tilskud til lokaleleje er søgt, men ingen svar endnu. Husleje for generalforsamling betalt.

–         Tur til Friland (Djursland): Claus og Ejner deltager

–         Årets Landsby: ansøgningsfrist 1-8-2011 og vi skal tænke over hvordan vi kan sælge vores område

–         Vindmøller i området: det har været omtalt i dagspressen, men det bliver nok ikke aktuel for vores område, da der er bebyggelse for tæt på

6. Ny mødedato           4. maj 2011 kl. 19.00 hos Rene

P.b.v. Jette Mai Andersen

Del på Facebook