Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra bestyrelsesmøde i Elstruplaug den 24. januar 2011

Mødested: Jette Andersen, Elstrupskov

Afbud: Gine

Dagsorden:

 1. Kommentarer til sidste referat – Ingen
 2. Regnskab – Godkendt
 3. Opfølgning på igangværende sager:
  1. Skilte med legende børn blev drøftet. Vi blev enige om at tage emnet med på generalforsamlingen.
  2. Sangaften på Nygård / Annelene arbejder på projektet. / Efteråret 2011
  3. Eftermiddag med Påskedekorationer / Vita / Afholdes den 27. Marts 2011
  4. Udviklingsplanen / Annelene arbejder på historien om Elstrup, med udgp. i Tina Thomsens materiale.
  5. Projekt Mølle / Ejner Andersen har kontakt til Ernst Linow
  6. Fibernet / Ejner Andersen / Skrivelse fra Landsbylauget samt materiale fra Sydenergi sendes ud sammen med indbydelsen til Generalforsamlingen.
  7. Migges Bageri / Bente Thomsen / Der er arrangeret bagekursus den 5. Marts 2010. Det er  meningen at kagerne skal bruges til Generalforsamlingen den 6. Marts 2010. Indbydelse til bagekursus er sendt ud sammen med indbydelsen til Generalforsamlingen.
  8. Tur for ”De ældre”. Datoen blev fastsat til den 26. Juni 2011. Forskellige destinationer blev diskuteret samt hvilke fonde vi skal have søgt. Den første ansøgning er sendt afsted til Sønderborg Kommunes Ældreservice. Vi får svar herfra ultimo februar 2011.
  9. Nye sager:
   1. Der var kommet en forespørgsel til Ejner Andersen. Man ville gerne komme og afholde en vinaften i Elstrup / Elstrupskov. Ejner Andersen har sendt et pænt afslag, da der allerede afholdes sådanne arrangementer i byen.
   2. Dato og indbydelse til Generalforsamlingen blev planlagt.
   3. Evt.
    1. Orientering vedr.  Landdistriksudvalget = Intet nyt. Der blev udleveret en organisationsplan for Landdistriksudvalget.
    2. Orientering vedr. Landsbyforum = Intet nyt
    3. Ny mødedato: Aftales efter Generalforsamlingen.

PBV / Gretel D. Jørgensen

Del på Facebook