Referat bestyrelsesmøde Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug

Mødereferat 9.august hos Gretel.

Deltagere: Jette , Carsten, Vita, Gretel, Bente, Claus, Gine

 • Der var ingen kommentarer til det sidste referat
 • Orientering fra kasseren vedr. kassebeholdning og indbetalinger til vedligeholdelse af badebroen ved Fladbæk:
  Vi beslutter at indrykke en TAK i Vor Egen Avis for bidrag og arbejdsindsats ifbm. badebroen ved Fladbæk Strand.
  Vi søger Mads Clausen Fonden om støtte til broen eftersom kassebeholdningen blev kraftigt reduceret da broen blæste væk i begyndelsen af Juli, og senere blev genetableret.
  Samtidig ansøger vi Sønderborg Kommune om et beløb til fremstilling af skilt vedr. færdsel på broen.
  Vi besluttede i samme ombæring at bruge penge af kassebeholdningen til 2 skilte med ”Legende Børn”
 • Orientering om Elstrup Mølle:
  Ejner, Ernst og Carsten har startet et projekt op vedr. møllen. Budget ligger på omkring 13 millioner . Der ønskes oprettet en fond.
  Linak er blevet kontaktet vedr. støtte og de har i første omgang ønsket et møde med gruppen. Det ser vi som et positivt tegn.
 • Legeplads projektet
  Plan over grundstykket efterlyses, med angivelse af arealstørrelse. Derefter kan man placere de forskellige ting på pladsen
 • Børnefest d. 26. august
  Børnedisco med lasagne og is. Der er nedsat et lille udvalg til at arrangere.
 • Regler og politikker for indlæg på hjemmesiden
  Vi har drøftet hvad der må ligge på hjemmesiden. Artikler/links som har politisk karakter må ikke lægges på hjemmesiden.
  Indlæg skal relatere til Elstrup da det er et lokalt orienteret medie.
 • Fibernet
  Sydenergi har påbegyndt nedgravning af kabler. Snart har vi fibernet i Elstrup 🙂

Næste mødedato er d. 13. sept. hos Vita.

2 thoughts on “Referat bestyrelsesmøde Elstrup/Elstrupskov Landsbylaug

 1. jette andersen

  Hvorfor er der ingen andre end mig, der benytter sig af muligheden for at komme med kommentarer til indlæg?
  Det er flot, at der nu sker noget mhp møllen, den var lige ved at blive en skamplet i stedet for et vartegn, og 13 mio er mange penge.
  Jeg ser frem til at finde ud af, hvor de to skilte med advarsler mod legende børn skal stå. Jeg har allerede en gang tilbudt at betale for det tredie.
  Legepladsen er også et godt projekt til alle “vores” dejlige unger.
  Det er godt, at vi får fibernet, selv om det betyder monopol til SE, men det er skidt, at folk får gas indlagt i husene i forbindelse med de mange renovationer, der foregår i Elstrup, for enten bliver de afhængige af russisk gas, med den usikkerhed det giver, eller også bliver de afhængige af skifergas, som forurener grundvandet i hidtil uset grad pga et meget stort ukontrollerbart forbrug af kemikalier. Google “skifergas” og se selv. (Desuden er det ikke politik at fortælle om videnskabelige resultater, der er relevante for brugerne af gassen og for samfundet i øvrigt. Jeg siger jo ikke noget om, hvis skyld det er, at vi snart ikke har mere olie og gas til os selv.)

 2. thomas thomsen

  er der nogen der ved . hvorfor tandsletvej er blevet omdøbt til sølspang.. det står der på navneskiltet, når du kommer ud fra vejen til lillemølle. hvor lang strækning det drejer sig om, ved jeg ikke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *