Nyt asfalt i Elstrup by

asfaltarbejde”Kommunen har ekstra ordinært bevilliget asfaltering i landsbyerne, da de er blevet forsømt de seneste år. Der er bevilliget en pulje i 2016 og en i 2017. Arbejdet i Elstrup udføres i uge 33 – 34 og/eller 35. De vidste ikke helt endnu hvilken uge de gik igang. Bump ved indkørsel til Elstrup renoveres også og males op”

Lottospil i Elstrup

banko pladerFor alle byens borgere – i alle aldre.

Fredag D. 26-8-2015 afholdes der lottospil i ringriderteltet.
Teltet åbner kl. 16.00 og lottospil starter præcis kl. 16.30.

Der vil efterfølgende være mulighed for at spise I teltet.
Teltet lukker kl. 21.00

Pris for denne herlighed:
Voksne 50 kr.
Incl. 3 lottoplader
Kartoffelsalat m/1 pølse og 1 kotelet. 

Børn T.O.M 14 år 30 kr.fadøl
Incl. 3 lottoplader
Kartoffelsalat m/1 pølse

Der vil være mulighed for at købe flere pølser.

Køb af ekstra plader 10 kr. pr. stk

Flotte præmier
Kom og vær’ med 

Tilmelding til Heidi & Klaus. Tlf. 27580538
Tilmelding senest Søndag D. 14-8-2015

Årets ringridning og byfest i Elstrup

RingridningLørdag d. 27. August 2015

Program

Kl. 10.00
Ringridning starter for heste og cykler (rytterne mødes på pladsen Kl. 9.45)
Tilmelding(hest) – til Maria på tlf. 30935734 senest d. 14/8.

Pris – 50 kr. som betales på dagen.

Elstrup og omegns borgere som deltager i ringridning må inviterer en hest med 2 ryttere. Der er plads til 45 ryttere og tilmelding er efter først til mølle princip.

(Cykler og havetraktorer gratis).

Kl. 11.45 – 12.15
Flot optog med heste, havetraktorer og pyntede cykler.

Kl. 12.15 – 13.15
Gratis sildebord for alle ryttere og byens borgere –

Kåring af årets cykelkonge, samt præmieoverrækkelse til alle cyklister.

Kl. 13.00
Kom og vær med – Hønen skider :)

Kl. 13.15
2. runde ringridning + Havetraktor ringridning for alle byens borgere.

Kl. 14.45
Kom og vær med – Hønen skider :)

Kl. 15.00
Kaffe og Havetraktorringridning præmieoverrækkelse.

Kl. 16.00
Kåring af årets ringriderkonge og præmieoverrækkelse.

Teltet lukker når præmieoverrækkelsen er færdig – klargøring til byfest kl. 18.30

Hele dagen vil pladsen være fyldt med masser af aktiviteter, sjov og ballade :)

Byfest i Elstrup

Kl. 18.30
Så nærmer tiden sig til årets byfest. I år vil maden blive leveret af ”Det grønne køkken”

Menuen er: Sønderjysk Buffet. Kaffe og kage. Til børnene er der Pizza

Prisen for denne formidable fest er 140 kr. for voksne, og 70 kr. for børn til og med 14 år.

Tilmelding senest 14/8 til Heidi og Klaus på tlf. 27580538 

Hvis du/I vil hjælpe til med årets ringridning og byfest, så sig til ved tilmelding. 

Opsætning af telt med mere: Mød op på pladsen onsdag og torsdag (hvis vi ikke bliver færdige onsdag) d. 24. – 25. august kl.18.30 begge dage.  

Vi glæder os til at se jer alle sammen med godt humør til en hyggelig dag og aften.

M.V.H. Byfest komiteen

Referat Elstruplaug Bestyrelses møde 5-7-2016

Fremmødte: Gretel, Jette, Vita, Claus, Ejner, Solvej. 
Afbud: Bente, Sandra

Kommentarer til sidste referat: Ingen kommentarer

Regnskab: Årets udflugt har kostet men økonomien ser fin ud. Venter på tilskud fra kommunen.

Igangværende sager:

 • Legeplads: Skitse præsenteret af Gretel. Forslaget ser spændende ud. Vita og Gretel søger fonde om tilskud. Gretel snakker med Günter om involvering.
 • Aktivitetskalender: Kommer på næste bestyrelsesmøde i oktober.
 • Affaldsindsamling: Godt besøgt. Indsamlet 5-6 sække. Forslag om at overveje at afholde det tidligere på året grundet det høje græs. Bestyrelsen er dog enig om at det bedre vejr er positivt. Forslag sidst i April først i Maj.
 • LUP: Alle gennemlæser den nuværende LUP (udleveret af Gretel) og tager forslag til ændringer med til næste bestyrelsesmøde. Søg evt. inspiration hos nogle af de andre landsbylaug på nettet.
 • Byfest: Planlægningen skrider godt frem og alt er planlagt.
 • FOF materialet fremsendt af Bente tages op ved næste møde.
 • Forslag til foredrag med ”Kaffe med Kurt”. Gretel undersøger forventninger og pris.
 • Fernisering for den nye vandre skulptur gennemføres ikke da der er gået en rum tid siden den ”pludselig” blev opstillet.
 • Krydderurter standen på Firhøjvej er til fri afbenyttelse.
 • PC kursus næsten afsluttet. 12 deltagere har været tilmeldt. Et nyt kursus i efteråret vil blive overvejet.
 • Deltager i Fjordens dag i Hardeshøj/Ballebro som foregår 3. september hvor vi skal fortælle om arbejde i vores laug.

Bordet rundt: Kommunen har ringet om at badebroen ikke kom i vandet 1. juni. Vi fik broen i 5. juni. Klagen taget til efterretning men den ændrer nu ikke ved vores planlægning af hvornår den kommer i vandet. Lauget bestemmer og vejr forhold skal også passe.
Gretel har rykket for tilskud til husleje for EDB kursus samt generalforsamling ved kommunen. Nu skulle de endelig være gået ind.
Kommunen har tilbud om gratis blomsterløg til forskønnelse af vores landsby. Gretel bestiller krokusser, påskelinjer, tulipaner.

Næste møde 4. oktober hos Gretel

 

Sankt Hans i Elstrup

SankthansTraditionen tro, afholdes der igen Sankt Hans aften d. 23/6
Hos Rikke & Gert, Fladbækvej 2
(nede i marken – bag ved huset).
Kl. 17,00

Der sælges grillpølser m. brød, kartoffelsalat, øl, vand, slik mm.

TIL MEGET RIMELIGE PRISER

Der er snobrød til børnene – HUSK en pind !

Kaffe og kage vil der også være, dog forespørger vi lidt rundt omkring, hvem der har tid og lyst J

Håber på god opbakning

Jette og Rene
Rikke og Gert

Årets udflugt 2016 i Elstrup- / Elstrupskov Landsbylaug

Elstruplaug udflugt 2016Dagsprogram for vores kulturelle tur den 18. Juni 2016:

Kl. 08.50 Bus stoppesteder:
Elstrup Overby v. Kis Iversen
Elstrupskov v. Henny og Arne
Fladbækvej v. Rikke og Gert

Vi ved ikke i hvilken rækkefølge bussen vælger at samle op

Kl. 09.00 Afgang fra Elstrup

Der serveres hjemmebagte boller og kaffe i bussen
Undervejs holdes en lille pause, hvor der serveres en sandwich. Som altid er der drikkevarer med i bussen.

Ca. kl. 13.30 Ankomst til Bakken
Her kan tiden benyttes til et besøg i Dyrehaven – besøg på Bakken eller måske i Korsbæk. Tiden er til fri disposition indtil vil skal ind og se cirkusrevyen.

Aftensmad skal I selv sørge for.                                                

Kl. 18.00 Cirkusrevyforestilling.
Varighed ca. 2 timer

Kl. 20.30 Forventet afgang fra Bakken

Kl. 01.00 Retur i Elstrup

Turen er kommet i stand med jeres egen betalinger, bylaugs kassen og sponsorat fra:Linakegen Forsamlinghus Kulturhus

 Vi glæder os til nogle dejlige timer sammen med jer.

Bente (27528201) – Mette (23397794) og Gretel (61668055)
www.elstruplaug.dk

Elstrup’sk Kaffebord & Rundbold…

kaffebordKunne du tænke dig at smage på Elstrups udgave af Sønderjysk Kaffebord, så er muligheden her lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00.

Vi mødes i gildesalen hos Vita og Torben, Flædbækvej 34, og smager på herlighederne.

For at være sulten igen til aften, vil der blive arrangeret rundbold for dem der er friske – børn som ældre. Og ellers er der mulighed for at få sig en hyggelig snak eller et slag kort…

Efter rundboldkampen vil der være aftensmad – omkring kl. 17.00-17.30.

rundboldAlt dette er ”gratis”, der skal blot medbringes én kage pr. tilmeldt husstand – husk det er ikke en kagekonkurrence- en herlig citronmåne fra Brugsen er også velkommen ;)

Der vil blive serveret kaffe/the og saft.
Øl, vin og vand kan købes.

Tilmelding til Heidi og Klaus på tlf. 27 58 05 38 senest d. 4. maj 2016.

Glæder os til at se Jer
Heidi og Klaus – Byfesten :)

Referat fra bylaugsmødet den 5. april 2016

Deltagere: Gretel, Bente, Solvej, Sandra, Vita, Klaus og Jette

Konstituering  efter generalforsamling:

Formand           Gretel D. Jørgensen

Kasserer            Bente Thomsen

Evaluering efter Generalforsamlingen:

Der blev diskuteret om antallet af fremmødte var ok, eller om man måske skulle vælge at lægge generalforsamlingen på en hverdagsaften og så måske tilbyde mad. Men alt i alt gik generalforsamlingen godt, en god dag med gode diskussioner og lidt til eftertanke, og pizzaer i rigelige mænger.

  Læs resten