Referat Elstruplaug Bestyrelsesmøde 04.10.2016

Fremmøde: Gretel, Jette, Vita, Klaus, Ejner, Solvej, Bente, Carsten
Afbud: Sandra

 1. Ingen kommentarer til sidste referat.
 2. Regnskab godkendt.
 3. A. Suppleant Carsten Andersen er foreløbig substitut for Sandra indtil 2018. Solvej ønsker ikke genvalg til næste generalforsamling.
  B. Igen i år julekalender. Bente og Solvej står for udsendelse af materiale.
  C. Aktivitetskalender:
  28.10.16         Lanternefest & Pyntning af Mølle
  26.11.16         Juletræstænding
  26+27.11.16  Julemarked
  27.12.16         Julemotionstur kl.1400
  07.01.17         Helligtrekonger
  D. Legepladsen er der ikke yderligere planer for lige nu.
  E. Pallehaven droppes.
  F. Foreningsudvikling udgået.
  G. Der er bestilt 1500 løg hos kommunen, men der vides ikke hvornår disse bliver leveret.
  H. Der er enighed om, at der kun skal lægges laugets aktiviteter ud på hjemmesiden.
  Ingen enkeltmands sager. Drop boks blev nævnt.
  I. Ikke noget nyt EDB kursus.
  J. Vedr. ”Kaffe med Kurt” Gretel undersøger forventninger og hvis det bliver til noget, skal andre laug også inviteres, da det må forventes, at der ikke er nok tilslutning i Elstrup. Foredraget holdes evt. januar eller februar.
  K. Fjordens dag var ikke den helt store succes. Den var ikke ordentlig organiseret og der var ikke mange besøgende.
  L. Julefrokost 10.12.2016 kl. 19.00
  Generalforsamling 05.03.2017 kl. 14.00
  M. Udviklingsplan revideres evt. således:
  Fortidsbeskrivelse   : Bibeholdes som den er.
  Nutidsbeskrivelse    : Jagtforening, Mølle, Bro.
  Fremtidsbeskrivelse: Mølle, legeplads, byggeprojekter, lys på cykelsti.
  Gretel har udkast færdig primo 2017.
 4. evt.  
  A. Bordet rundt: Gretel fremlagde at det måske var en god idé med musik under spisningen til ringriderfesten. Klaus undersøger sagen. Gretel har fået penge til husleje for EDB kursus.
  B. Landsbyforum er lagt på is.
 5. Ny mødedato: 10 januar 2017 hos Klaus.

Morten Korch Sjak træk & ringridning

Morten KorchLørdag den 17. september 2016
Hønshøjvej 4, Elstrupskov

 

Program:

Kl.  8.30       Traktortræk for veteraner/havetraktorer – indskrivning

Kl.  9.00       Traktortræk for veteran-/havetraktorer starter.
                     Deltagergebyr:  kr. 100,00

Kl. 12.30     Traktorringridning – indskrivning

Kl. 13.00     Traktorringridning starter.
                    Deltagergebyr: Medbring en gave til kr. 50

Morten Korch 1

Der kan købes øl, vand, pølser, kaffe og kage på pladsen hele dagen

Kl. 19.00    Fællesspisning og fest i laden. 
                   Menu: Helstegt svin med tilbehør. Pris: kr. 150,00.

Alle er velkomne fra nær og fjern

Tilmelding til Daniel på 40944532 eller Kenneth på 26332899 senest 10-09-2016

Kom til Høstmarked på Elstrup Mølle

Hostmarked 2016Den 10. og 11. september 2016 kl. 10.00 – 16.00 begge dage.

Der vil være pløjning med hest og gamle traktorer begge dage.

Kørsel med hestevogn begge dage.

Folkedanserne kommer og danser søndag kl. 14.00

Søndag er der kaninhop med Grænseegnens kaninavlerforening.

Besøg vores hyggelige cafe!

Der vil være boder i møllen og i gårdspladsen med salg af: Krydderier, strik, patchwork, tasker, ting i træ, smykker, vin, Tupperware, porcelæn, honning, frugt fra Stevninggård, gele og marmelader, pileflet og meget andet…

Hilsen Elstrup Mølles Venner

Nyt asfalt i Elstrup by

asfaltarbejde”Kommunen har ekstra ordinært bevilliget asfaltering i landsbyerne, da de er blevet forsømt de seneste år. Der er bevilliget en pulje i 2016 og en i 2017. Arbejdet i Elstrup udføres i uge 33 – 34 og/eller 35. De vidste ikke helt endnu hvilken uge de gik igang. Bump ved indkørsel til Elstrup renoveres også og males op”

Lottospil i Elstrup

banko pladerFor alle byens borgere – i alle aldre.

Fredag D. 26-8-2015 afholdes der lottospil i ringriderteltet.
Teltet åbner kl. 16.00 og lottospil starter præcis kl. 16.30.

Der vil efterfølgende være mulighed for at spise I teltet.
Teltet lukker kl. 21.00

Pris for denne herlighed:
Voksne 50 kr.
Incl. 3 lottoplader
Kartoffelsalat m/1 pølse og 1 kotelet. 

Børn T.O.M 14 år 30 kr.fadøl
Incl. 3 lottoplader
Kartoffelsalat m/1 pølse

Der vil være mulighed for at købe flere pølser.

Køb af ekstra plader 10 kr. pr. stk

Flotte præmier
Kom og vær’ med 

Tilmelding til Heidi & Klaus. Tlf. 27580538
Tilmelding senest Søndag D. 14-8-2015

Årets ringridning og byfest i Elstrup

RingridningLørdag d. 27. August 2015

Program

Kl. 10.00
Ringridning starter for heste og cykler (rytterne mødes på pladsen Kl. 9.45)
Tilmelding(hest) – til Maria på tlf. 30935734 senest d. 14/8.

Pris – 50 kr. som betales på dagen.

Elstrup og omegns borgere som deltager i ringridning må inviterer en hest med 2 ryttere. Der er plads til 45 ryttere og tilmelding er efter først til mølle princip.

(Cykler og havetraktorer gratis).

Kl. 11.45 – 12.15
Flot optog med heste, havetraktorer og pyntede cykler.

Kl. 12.15 – 13.15
Gratis sildebord for alle ryttere og byens borgere –

Kåring af årets cykelkonge, samt præmieoverrækkelse til alle cyklister.

Kl. 13.00
Kom og vær med – Hønen skider :)

Kl. 13.15
2. runde ringridning + Havetraktor ringridning for alle byens borgere.

Kl. 14.45
Kom og vær med – Hønen skider :)

Kl. 15.00
Kaffe og Havetraktorringridning præmieoverrækkelse.

Kl. 16.00
Kåring af årets ringriderkonge og præmieoverrækkelse.

Teltet lukker når præmieoverrækkelsen er færdig – klargøring til byfest kl. 18.30

Hele dagen vil pladsen være fyldt med masser af aktiviteter, sjov og ballade :)

Byfest i Elstrup

Kl. 18.30
Så nærmer tiden sig til årets byfest. I år vil maden blive leveret af ”Det grønne køkken”

Menuen er: Sønderjysk Buffet. Kaffe og kage. Til børnene er der Pizza

Prisen for denne formidable fest er 140 kr. for voksne, og 70 kr. for børn til og med 14 år.

Tilmelding senest 14/8 til Heidi og Klaus på tlf. 27580538 

Hvis du/I vil hjælpe til med årets ringridning og byfest, så sig til ved tilmelding. 

Opsætning af telt med mere: Mød op på pladsen onsdag og torsdag (hvis vi ikke bliver færdige onsdag) d. 24. – 25. august kl.18.30 begge dage.  

Vi glæder os til at se jer alle sammen med godt humør til en hyggelig dag og aften.

M.V.H. Byfest komiteen