Loppemarked/Bagagerums salg

Loppemarked/Bagagerums salg
Kom og gør et kup!!
Lørdag d. 27/5 kl. 10-14
Flædbækvej 2 – Elstrup – 6430 Nordborg
***
Brugt/Nyt – Mange gode ting
***
Møbler-hesteting-legetøj-tøj-mm..
Der sælges grillpølser + øl/vand + kaffe/kage
ALT til rimelige priser
Ønsker du en bod?
Sms til Mette: 61279669
Sms til Rikke: 30289771
Bod er gratis – dog skal du selv sørge for bord.

Elstrup’sk Kaffebord & Rundbold…

Kunne du tænke dig at smage på Elstrups udgave af Sønderjysk Kaffebord, så er muligheden her lørdag d. 6. maj 2017 kl. 14.00.

Vi mødes i gildesalen hos Vita og Torben, Flædbækvej 34, og smager på herlighederne.

For at være sulten igen til aften, vil der blive arrangeret rundbold for dem er friske- børn som ældre. Og ellers er der mulighed for at få sig en hyggelig snak eller et slag kort…

Efter rundboldkampen vil der være aftensmad – omkring kl. 17.00-17.30.

Alt dette er ”gratis”, der skal blot medbringes én kage pr. tilmeldt husstand – husk det er ikke en kagekonkurrence- en herlig citronmåne fra Brugsen er også velkommen 😉

Der vil blive serveret kaffe/the og saft.

Øl, vin og vand kan købes.

Tilmelding til Heidi og Klaus på tlf. 27 58 05 38 senest d. 3. maj 2016.

Glæder os til at se Jer

Heidi og Klaus – Byfesten

Affaldsindsamling med fællesspisning Elstrup/Elstrupskov

Igen i år vil vi gerne samle så mange som muligt, som vil give en hånd med, til at samle affald i vores natur i og omkring Elstrup og Elstrupskov.

Fredag den 28. april 2017 kl.16.30

Hos Heidi og Klaus, Flædbækvej 3, Elstrup

Hos Vita og Torben, Flædbækvej 34, Elstrupskov

Vi samles på de 2 adresser, I bestemmer selv hvor. Så bliver I sendt ud på ruterne med affaldssække og opsamler tænger. Vi samler affald ca. 1 – 1½ time.

Efterfølgende mødes vi på møllen til gratis fællesspisning (ca. kl. 18.00) der er mulighed for billige drikkevarer.

Tilmelding til Klaus på mobil: 27 58 05 38, senest 23-4-2017.

Ordinær generalforsamling i Elstruplaug

Søndag den 5. Marts 2017 kl.10 til kaffe og rundstykker.
Hvor: Vita & Torben Kock, Fladbækvej 34, Elstrupskov

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af laugets reviderede regnskab og godkendelse af dette.
  4A Regnskab for ”Kultur i Elstrup/Elstrupskov”
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Laugets fremtidige arbejde:
  : Revideret udviklings plan. Udkast til denne kan bestilles inden generalforsamling hos Gretel. (Tlf. 61668055 eller mail gretelhjj@gmail.com)
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Gretel D. Jørgensen i hænde senest 20. Februar 2017

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:
* Vita Kock, Elstrupskov
* Bente Thomsen, Elstrup
* Solvej Christensen, Elstrup (modtager ikke genvalg)

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til kaffe og rundstykker. Dette kan ske til Gretel D. Jørgensen (61668055 / 74458055)  senest den 20. Februar 2017

Vi håber på at mange, unge som gamle, vil møde op og derved få indflydelse på vores lokalområde

Vel mødt
Bestyrelsen

Fastelavn i Elstrup

Kom til en hyggelig eftermiddag hvor børnene ”Slår Katten af tønden”

Inviter’ dine børn, børnebørn og/eller oldebørn med. Bedsteforældre er selvfølgelig også meget velkomne. Eller har du bare lyst til at se børnene i deres fine udklædning og nyde en hyggelig eftermiddag, er du mere end velkommen.

Alle udklædte børn inddeles grupper…

Vi mødes i gildesalen hos Kirsten og Claus, Elstrup Overby, lørdag d. 25. februar 2017 kl. 14.30. Børnene starter med at slå katten af tønden, herefter er der overrækkelse til Katte- Konge og Dronning.

Efterfølgende vil der være kaffe med fastelavnsboller og hvad dertil hører. Pris for dette arrangement er 20 kr. pr. barn/voksen.

Da vi skal vide hvor meget kaffe der skal brygges og hvor mange fastelavnsboller der skal laves, skal vi have en tilmelding senest d. 22. februar 2017 tlf.: 27 58 05 38

Håber at se rigtig mange børn, sammen med deres forældre og bedsteforældre.

Heidi og Klaus – Byfesten

Referat bestyrelsesmøde Elstruplaug den 17. Januar 2017

Referat af mødet den 17. Januar 2017, afholdt hos Klaus Iskov Afbud: Ejner Andersen

 1. Kommentarer til sidste referat
  Ingen kommentarer til sidste referat. Vi vil spørge Ejner om han vil være os behjælpelig med drop box, så vi fremadrettet kan bruge dette redskab til at lægge vores referater i.
  Hvis der er nogen som ønsker at læse referatet kan de få en kopi tilsendt.
 2. Regnskab
  Godkendt uden kommentarer.
 3. +4. Opfølgning på igangværende – + nye sager
  1. Generalforsamlingen den 5. Marts 2017
   Afholdes hos Vita og Torben i Elstrupskov. Vi starter kl. 10 og der serveres kaffe og rundstykker til deltagerne. Vi var kort omkring vores vedtægter.
  2. Foredrag ”Kaffe med Kurt”. Er det noget vi vil ? Vi blev enige om at droppe dette foredrag.
  3. Sense ? Forespørgsel sendt til Eva Kastrup Jensen om hun vil komme igen. Afventer hendes tilbagemelding. Hvis positiv, så går vi i gang.
  4. Lys på cykelstien fra Elstrup – Guderup. Vi har gjort kommunen opmærksom på vores ønske, både skriftligt og via revision af kommunenplanen. Det er også nævnt i vores LUP
  5. Udviklings planen. Vita og undertegnede havde et udkast klar, som blev gennemgået. Der afventes noget input til pkt. ”Nyere historie” fra bestyrelsen samt noget fra Møllens Venner. Planen er at udkastet skal fremlægges på generalforsamlingen, hvor deltagerne kan komme med yderligere forslag. Udkastet kan bestilles inden generalforsamlingen, så man kan informere sig inden denne afholdes. Derudover vil der ligge kopier af den under selve generalforamlingen.
 4. Evt
  Bordet rundt. Carsten Andersen kom med forslag til nogle ture der kunne arrangeres i 2017. Småture her i området. F.eks. ”Æ Kleinbahn”, Musses museum, Jollmanns gård, Danfoss Historiske Arkiv. Dette arkiv blev også nævnt af Vita Kock, da hun har kontakt til dette via jobbet. Der bliver arbejdet videre på et besøg på Danfoss Historiske Arkiv.
  Klaus Iskov kunne fortælle at de arbejde på en rundbold dag igen. I lighed med sidste år. De er også i gang med en fastelavns fest.
 5. Landsbyforum. Vi gennemgik mails udsendt af Connie Skovbjerg. De er sendt videre til bestyrelsen. Gennemgik ansøgnings skemaet ”Pulje til borger initiatver”. Måske noget ”Møllens Venner” kunne have glæde af.

Ny mødedato. Næste møde skal efter listen afholdes hos Vita. Den 21. Februar 17, kl. 19

Dagsorden: Planlægning af generalforsamlingen som afholdes den 5. Marts 17.

PBV / Gretel D. Jørgensen