Plantning af forårsløg. Husk også årets julekalender

forårsløgSønderborg kommune har foræret Elstruplaug ca. 1500 forårsløg til udsmykning af vores område. Plantning af alle disse løg sker søndag den 13 november 2016. Alle der kunne tænke sig at give en hjælpende hånd mødes kl 9:00 hos Gretel og Hans Jørgen på Skadebjergvej. På forhånd tak fra bestyrelsen for Elstruplaug.

Vi mangler fortsat deltagere til året julekalender. Husk tilmelding til Solvej 20268886 Bente 27528201

Referat Elstruplaug Bestyrelsesmøde 04.10.2016

Fremmøde: Gretel, Jette, Vita, Klaus, Ejner, Solvej, Bente, Carsten
Afbud: Sandra

 1. Ingen kommentarer til sidste referat.
 2. Regnskab godkendt.
 3. A. Suppleant Carsten Andersen er foreløbig substitut for Sandra indtil 2018. Solvej ønsker ikke genvalg til næste generalforsamling.
  B. Igen i år julekalender. Bente og Solvej står for udsendelse af materiale.
  C. Aktivitetskalender:
  28.10.16         Lanternefest & Pyntning af Mølle
  26.11.16         Juletræstænding
  26+27.11.16  Julemarked
  27.12.16         Julemotionstur kl.1400
  07.01.17         Helligtrekonger
  D. Legepladsen er der ikke yderligere planer for lige nu.
  E. Pallehaven droppes.
  F. Foreningsudvikling udgået.
  G. Der er bestilt 1500 løg hos kommunen, men der vides ikke hvornår disse bliver leveret.
  H. Der er enighed om, at der kun skal lægges laugets aktiviteter ud på hjemmesiden.
  Ingen enkeltmands sager. Drop boks blev nævnt.
  I. Ikke noget nyt EDB kursus.
  J. Vedr. ”Kaffe med Kurt” Gretel undersøger forventninger og hvis det bliver til noget, skal andre laug også inviteres, da det må forventes, at der ikke er nok tilslutning i Elstrup. Foredraget holdes evt. januar eller februar.
  K. Fjordens dag var ikke den helt store succes. Den var ikke ordentlig organiseret og der var ikke mange besøgende.
  L. Julefrokost 10.12.2016 kl. 19.00
  Generalforsamling 05.03.2017 kl. 14.00
  M. Udviklingsplan revideres evt. således:
  Fortidsbeskrivelse   : Bibeholdes som den er.
  Nutidsbeskrivelse    : Jagtforening, Mølle, Bro.
  Fremtidsbeskrivelse: Mølle, legeplads, byggeprojekter, lys på cykelsti.
  Gretel har udkast færdig primo 2017.
 4. evt.  
  A. Bordet rundt: Gretel fremlagde at det måske var en god idé med musik under spisningen til ringriderfesten. Klaus undersøger sagen. Gretel har fået penge til husleje for EDB kursus.
  B. Landsbyforum er lagt på is.
 5. Ny mødedato: 10 januar 2017 hos Klaus.

Morten Korch Sjak træk & ringridning

Morten KorchLørdag den 17. september 2016
Hønshøjvej 4, Elstrupskov

 

Program:

Kl.  8.30       Traktortræk for veteraner/havetraktorer – indskrivning

Kl.  9.00       Traktortræk for veteran-/havetraktorer starter.
                     Deltagergebyr:  kr. 100,00

Kl. 12.30     Traktorringridning – indskrivning

Kl. 13.00     Traktorringridning starter.
                    Deltagergebyr: Medbring en gave til kr. 50

Morten Korch 1

Der kan købes øl, vand, pølser, kaffe og kage på pladsen hele dagen

Kl. 19.00    Fællesspisning og fest i laden. 
                   Menu: Helstegt svin med tilbehør. Pris: kr. 150,00.

Alle er velkomne fra nær og fjern

Tilmelding til Daniel på 40944532 eller Kenneth på 26332899 senest 10-09-2016

Kom til Høstmarked på Elstrup Mølle

Hostmarked 2016Den 10. og 11. september 2016 kl. 10.00 – 16.00 begge dage.

Der vil være pløjning med hest og gamle traktorer begge dage.

Kørsel med hestevogn begge dage.

Folkedanserne kommer og danser søndag kl. 14.00

Søndag er der kaninhop med Grænseegnens kaninavlerforening.

Besøg vores hyggelige cafe!

Der vil være boder i møllen og i gårdspladsen med salg af: Krydderier, strik, patchwork, tasker, ting i træ, smykker, vin, Tupperware, porcelæn, honning, frugt fra Stevninggård, gele og marmelader, pileflet og meget andet…

Hilsen Elstrup Mølles Venner

Nyt asfalt i Elstrup by

asfaltarbejde”Kommunen har ekstra ordinært bevilliget asfaltering i landsbyerne, da de er blevet forsømt de seneste år. Der er bevilliget en pulje i 2016 og en i 2017. Arbejdet i Elstrup udføres i uge 33 – 34 og/eller 35. De vidste ikke helt endnu hvilken uge de gik igang. Bump ved indkørsel til Elstrup renoveres også og males op”