Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra mødet 8. januar 2013

Afbud: Ejner, Claus

1. Kommentar til sidste referat : Ikke nogen

2. Regnskab. Godkendt

Overskud fra Helligtrekonger deles mellem byfest og bylaug

3a Afsluttede sager

Julemotionsturen 42 deltagere. Meget tilfredsstillende

Helligtrekonger ca. 15 børn om eftermiddagen og ca. 30 udklædte om aftenen. Der var ca. 60 til afslutningen i laden hos Kirsten og Claus. Super godt fremmøde. Vi nød fedtemadderne som “de ukendelige” havde forberedt Det blev diskuteret om man skulle beslutte, at man gik Helligtrekonger den 1.lørdag i stedet for den 5. Januar. Man kunne evt. kalde det Helligtrekongerfest.

3b Markedsundersøgelse

Gennemgang af brevet og tilrettelser /inspiration

Besvaringstid: 14dage

Resultatet drøftes på generalforsamlingen

3c Hjertestarter -afslag fra Trygfonden. Vi kan evt. søge andre fonde.

Er det nødvendigt at investere så mange penge eller skal vi bare låne i Guderup, Sjellerupskov eller ved kirken eller 3 ved Linak. Det tages op i markedsundersøgelsen og til generalforsamling

3d Møllens Venner

Medlemskabsfolderen kan måske støde nogle, og nogle har måske ikke opfattet at der er stiftet en forening. Der blev drøftet om Møllens Venner måske skulle komme og fortælle på generalforsamlingen.

4. Nye sager

Storkerede – Carsten arbejder videre på sagen og det kan måske laves af lokale personer. Flere placeringer er blevet nævnt.

Påske i møllen evt. i samarbejde med bylauget.

Et arrangement for byens børn og lade dem søge påskeæg.

Der arbejdes på et julearrangement i møllen, hvor der er flere udstillere der allerede har meldt sig.

Hvad skal vi bruge vores resourcer på i 2013:

Politik for hjemmesiden

Markedsplads på hjemmesiden. Ejner

Filmaften

Ældretur. Bente + Gurli

Hvad er det – aften

Konfektaften

Tur til Sønderborg Slot. Sandra

 

Generalforsamling

På valg: Rene / Bente / Vita

Dato: 10. Marts 2013 kl. 14.00 hos Torben &Vita

Aktivitet: Lottospil

Kaffe kr. 25,00 + øl + sodavand

Gretel laver et udkast til indbydelse

5. Evt.

Årets Landsby 2012 = Ketting. Afstemning ændres fremover

Hvad er landsbylaugenes formål i fremtiden?

Ella og Helge Rasmussens fond – Afslag

Landsbyforum 16.1.2013 Gretel deltager for Claus

6. Ny møde dato: 19. Februar hos sandra (Gretel udsender mødeindkaldelse)

 

Pbv.

Jette M. Andersen

Del på Facebook