Spring til indhold

Elstrup - Elstrupskov Landsbylaug

Referat fra Elstruplaug bestyrelsesmødet 31. januar 2012 hos Claus

Deltagere: Gine, Carsten, Claus, Gretel, René, Vita, Ejner, Bente

Afbud: Jette

Referent: Bente

 1. Kommentar til sidste referat: Ingen
 2. Regnskab: Godkendt revideret regnskab for 2011
 3. Opfølgning på igangværende sager:
  a.  Arrangement for mellemgruppen: Sønderborg forbrænding – Gine
  b. Foredrag ved Svend Andersen, Elstrup 19. februar 2012 kl. 14.30-16.30 – René
  c. Generalforsamling 4. marts 2012 kl. 14.00-16.30 –Efterfølgende vil vi forsøge at få et indslag ved Naboor – nabohjælp/tyverisikring – se evt. www.naboor.dk
 4. Nye sager:
  a. Damefrokost – Birthe, Conny, Marianne, Vita
  b. Blomsterbinding hos Vita
 5. Evt. :
  a. Projekt affaldsindsamling: Vi er meldt til landsindsamling af affald i naturen den 22. april 2012 – Gretel
 6. Ny mødedato: 28. februar 2012 kl. 19.00 hos René
Del på Facebook